Justinianus kanunları nedir ve özellikleri nelerdir?

Justinianus kanunları nedir ve özellikleri nelerdir?

Justinianus kanunları nedir ve özellikleri nelerdir?

Doğumu Roma İmparatorluğu’nda 1. justinyanus döneminde ele alınan justinyanus kanunları, bir hukuk kitabı olarak öne çıkar.Hukuk temelli bir kitap olması ile beraber o dönemin önemli konularını içerir.Daha doğrusu gelecek adına atılacak kanun adımlarının temellerini oluşturduğunu ifade etmek mümkün.

Yurttaşlar hukuk derlemesi olarak da bilinen bu kitap, o dönemin İsmine göre Corpus juris civilis olarak bilinmektedir. En önemlisi özel ve genel kanunları birbirinden ayırması ile bilinen bir kanun kitabı olduğunu söylemek mümkün.Taşımış olduğu maddeleri ve kanunları doğrultusunda, günümüze hala medeni yapıyı oluşturan temellere sahiptir.O yüzden tarihi açıdan da önemli bir yer taşımaktadır.

Justinianus Kanunları Nelerdir?

Taşınmış olduğu kanun yapısı ile beraber justinyanus kanunları günümüzde de hala önemli bir yer taşır.Bu bağlamda en önemli justinyanus kanunu özel ve genel kanunları birbirinden ayırma etkisidir.Bu sayede kanunlar belirli bir Temel’e oturtulmuş ve bu temel doğrultusunda kapsamlı bir hukuk ortaya çıkarılmıştır.

Yani genelden başlamak suretiyle özel Kanunlara doğru isim almıştır.Hak ve hukuk, özgürlükler bu kanun çerçevesinde korunmuştur.Her açıdan geçmişten günümüze en önemli ve temel Medeni Kanunu içerisinde yer alır.

Justinianus kanunları nedir ve özellikleri nelerdir?

Justinianus Kanunlarının Özellikleri Nelerdir?

Justinyanus kanunları taşımış olduğu özellikleri ile beraber, günümüz modern kanun yapısını oluşturan Temeller içerisinde gelmektedir. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde ortaya çıkmış olan bu kitap, eski Roma hukukunun ele alır. Bu bağlamda özellikleri ile beraber günümüzde hala hem tarihi hem de kanun açısından güçlü bir yere sahiptir.

– En önemli özellikleri özel ve genel kanunları birbirinden ayrılmasıdır.

– Genel kanunda başlayarak özel kanunlara doğru isimlendirilmiştir.

– İnsanların hak ve özgürlüklerini değer veren bir kanun yapısına sahiptir.

– Özellikle kanun nezdinde insanların hak ve özgürlüğünü koruyan bir kanun yapısıdır.

– Günümüz medeni Kanunu yapısını oluşturan temelleri barındırır.

Bu şekilde öne çıkan birçok farklı özelliği kapsamında günümüzde hala önemli yere sahip olan kanun kitapları arasında bulunmaktadır.Taşımış olduğu yapısı doğrultusunda kadın ve erkek ya da kanun kapsamında herkesin eşit oranda özgürlüğünü elde etmesine olanak vermiştir.

Justinyanus Kanunları Hangi Dönemde Çıkmıştır?

Eski Roma hukukunun temel alan bir hukuk kitabı olarak justinyanus kanunları öne çıkmaktadır. Doğu Roma İmparatorluğu dönemi içerisinde, 1. Justinyanus döneminde hazırlanmış bir kitaptır. Eski Roma hukukunun temel alması ile beraber, yurttaşlar hukuk derlemesi şeklinde bilinir.Uluslararası düzeyde Ortak ismi ise Corpus juris civilis şeklinde ifade edilir.

529-534 yılları arasında kaleme alınmış olan bu önemli kanunlar, Roma İmparatorluğu’nun kanunlarını etki şekilde birbirinden ayırarak dişi bir hale getirmiştir.Günümüzde hala temellerini atmış modern yapıyı oluşturan hukuk kitapları içerisinde yer alır.Bu yüzden dünyanın en önemli ve tarihi kanun kitapları içerisinde bulunduğunu ifade etmek mümkündür.


Web Tasarım