Judith Butler Kimdir?

Judith Butler Kimdir?

Filozof

Doğum tarihi: 24 Şubat 1956 , Cleveland, Ohio, ABD 

Judith Butler’in Yaşamı

Judith Pamela Butler, 24 Şubat 1956’da ABD’nin Cleveland şehrinde doğdu.Diş hekimi olan babasının Rus-Yahudi kökenli olması dışında geçmişi hakkında çok az şey biliniyor.Adil barınma savunucusu olan annesi ise soykırım sırasında birçok akrabasını kaybetmiş olan Macar-Yahudi kökenliydi.

Çocukken, esasen ebeveynleri iki farklı Yahudilik okuluna mensup olduğu için dini kendi başına keşfetmesi için bir İbrani okuluna gönderildi.Bunun dışında, lise yıllarında devlet okulu eğitiminin yanı sıra Yahudi çalışmalarına devam ederek Yahudi ahlakı üzerine özel derslere de katıldı.

Hevesli ve odaklanmış bir okuyucu olarak hayatının erken dönemlerinde felsefeyle tanıştı.On iki yaş civarında gelecek planı sorulduğunda, ya filozof ya da palyaço olmayı umduğunu söyledi.

On dört yaşında, felsefeye gerçek bir ilgi geliştirmişti. LÇok geçmeden çok fazla soru sormaya başladı, bu da hahamı çileden çıkardı ve düzenli olarak sadece çok fazla konuştuğu için değil, karşılık verdiği için de azarlandı.

Sonunda haham onu ​​bir tür ceza olarak kendisiyle bir eğitime katılmaya yönlendirdiğinde çok heyecanlandı.Bir konu seçmesi istendiğinde, Martin Buber’e odaklanarak varoluşçu teoloji okumak istediğini söyledi.

Daha sonra bir röportajda, çok genç olmasına rağmen “Alman idealizminin Nasyonal Sosyalizm ile bağlantılı olup olamayacağını” bilmek istediğini açıklamıştı.Onu rahatsız eden bir başka soru da, “Nasyonal Sosyalizmin kökenlerinden bir şekilde Kant ve Hegel geleneğinin sorumlu olup olmadığıydı.”

Ailesini doğrudan etkileyen Nazizm dışında, sinagogdan aforoz edilen Hollandalı filozof Baruch Spinoza gibi çok çeşitli konularla da ilgilendi.Daha sonra, “ne olduğunu ve sinagogun kendisini aforoz etmede haklı olup olmadığını” bilmek istediğini söyledi.

Okuldan mezun olduktan sonra Bennington Koleji’ne girdi.Ancak kısa süre sonra Yale Üniversitesi’ne transfer oldu ve burada felsefe okudu.1978’de lisans derecesini, 1982’de yüksek lisans derecesini ve 1984’te Doktora derecesini aldı.Bu arada 1979’da Heidelberg Üniversitesi’nde Fulbright Burslusu olarak bir akademik yıl geçirdi.

Judith Butler kariyerine Wesleyan Üniversitesi’nde başladı.Daha sonra George Washington Üniversitesi’ne ve ardından Johns Hopkins Üniversitesi’ne gitti.Felsefi eğitimi öncelikle Alman İdealizmi, fenomenolojisi ve Frankfurt Okulu’nun çalışmaları olmasına rağmen, bu dönemde post-yapısalcılığa yönelmeye başladı.

Üretken bir yazar olarak ilk kitabı Arzunun Konuları: Twentieth-Century France’da Hegelian Reflections adlı kitabını 1987’de yayımladı.Doktora tezinin gözden geçirilmiş bir versiyonu olan bu çalışmasında arzu kavramını tartışmasını içeriyordu.

1990’da, Sigmund Freud da dahil olmak üzere çeşitli düşünürlerin çalışmalarını tartıştığı ilk büyük çalışması olan Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity’yi yayımladı.Birçok dile çevrilen kitap, uluslararası alanda 100.000’den fazla kopya sattı.Aynı yıllarda yayınlanan bir diğer eser ise Taklit ve Cinsiyete Asiliktir.

1993’te University of California, Barkley’e katıldı.Ayrıca aynı yıl, Cinsiyet Belası’nın devamı niteliğindeki bir sonraki önemli çalışması olan Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex’i yayınladı.

Yazmaya devam ederek, 1996’da Excitable Speech: A Politics of the Performative’i ve 1997’de The Psychic Life of Power: Theories of Subjection’ı yayınladı. 1998’de California Üniversitesi’nde Maxine Elliot Retorik ve Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü olarak atandı.

Yeni milenyumda verimli bir şekilde yazmaya devam ederek, 2000 yılında Antigone’s Claim: Kinship Between Life and Death’i ve 2004’te Precarious Life: Powers of Violence and Mourning and Undoing Gender’ı yayımladı.Bu arada 2002’de Spinoza Felsefe Kürsüsü’ne atandı.(Amsterdam Üniversitesi)

2007’de Hintli akademisyen, edebiyat teorisyeni ve feminist eleştirmen Gayatri Chakravorty Spivak ile Who Sings the Nation-State?: Language, Politics ,Belonging’i yayımlamak için işbirliği yaptı.İki yıl sonra, Frames of War’ı yayımladı : Hayat Ne Zaman Acı Çekebilir?

Ayrıca 2009’da Is Critique Laik mi ? Talal Asad, Wendy Brown ve Saba Mahmood ile. Bunu, Catherine Malabou ile birlikte yazdığı başka bir ortak çalışma olan Sois Mon Corps (2011) izledi.

2012’de ‘Yolları Ayırmak: Yahudilik ve Siyonizm Eleştirisi’ni, ardından ‘Mülksüzleştirmeler: Politik’te Performatif’i (2013) yayımladı.Bu arada, 2012, 2013 ve 2014 bahar dönemlerinde Columbia Üniversitesi’nde Wun Tsun Tam Mellon Beşeri Bilimler Misafir Profesörü olarak görev yaptı.

Judith Butler Kim
Judith Butler’in Yaşamı

Yakın tarihli çalışmalarından bazıları arasında “Sense of the Subject” (2015), “Notes Toward a Performative Theory of Assembly (2015)” ve “The Force of Nonviolence” (2020) sayılabilir.Kasım 2016’da Duke University Press tarafından yayınlanan ‘Vulnerability in Resistance’ın yardımcı editörlüğünü de yaptı.

Judith Butler en çok 1990 tarihli Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity ve onun 1993 tarihli devamı olan Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex ile tanınır.Bu çalışmaları aracılığıyla, toplumsal cinsiyet hakkındaki geleneksel fikre meydan okudu ve karşılığında feminist bursu etkileyen kendi toplumsal cinsiyet performatifliği teorisini oluşturdu.

Judith Butler, 2004 yılında Yale Üniversitesi’nden gey ve lezbiyen çalışmalarında yaşam boyu başarı için Brudner Ödülü’nü aldı.

2008’de Beşeri Bilimlerde Seçkin Akademik Başarı için Andrew Mellon Ödülü’nü aldı.

2010 yılında Utne Reader tarafından “Dünyanızı Değiştiren 25 Vizyoner” arasında gösterildi.

2012 yılında, feminist ve ahlaki felsefeye katkılarından dolayı Frankfurt Belediyesi’nden Theodor W. Adorno Ödülü’nü aldı.

Ayrıca, Guggenheim Bursu (1999) dahil olmak üzere fahri dereceler ve burslar aldı. 2019 yılında Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi’ne Üye seçildi.

Aralık 2019’da verdiği bir röportajda Judith Butler kendisini “yasal olarak ikili olmayan” olarak tanımladı.Şu anda, ortağı, siyaset teorisyeni Wendy L. Brown ve oğlu Isaac ile birlikte Barkley’de yaşıyor.

Judith Butler’in Eserleri 

Cinsiyet Belası

Şiddetsizliğin Gücü: Etik – Politik Bir Düğüm

Kırılgan Hayat

Çatışan Feminizmler

Savaş Tertipleri

Çözülen Cinsiyet

İktidarın Psişik Yaşamı

Mülksüzleşme 

Judith Butler neyi savunur?

Toplumsal cinsiyetin performatif olduğunu düşünür.Buna göre kadın ve erkek olarak sadece iki cinsiyet olmadığını söyler.Basmakalıp yargılara sığmayan bir toplumsal cinsiyet kuramı vardır.Butler, dışavurumlar ve ifadelerin toplumsal cinsiyetin sonuçları değil, tam aksine kurucuları olduğunu ifade eder.


Web Tasarım