İstanbul Kekiği Nedir?

İstanbul Kekiği Nedir?

Baharat ve uçucu yağ sanayi içîn ekonomik önemi bulunan İstanbul kekiği {Origanum vulgare h. subsp. hirtum) ülkemizde çoğunlukla doğadan temin edilmektedir.Doğada populasyon halinde bulunan bitkilerde özellikle kalite açısından büyük bir varyasyon söz konusudur.

3 ilde (Balıkesir, Bursa, Çanakkale) 10 farklı lokasyondan tohum temin edilerek yetiştirilen bitkilerde kalitenin populasyona ve biçim zamanına göre (çiçeklenme öncesi, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme) değişimleri araştırılmıştır.

Ölçülen karakterler açısından farklı biçim zamanlarının ve farklı populasyonlann İstanbul kekiği (Origanum vulgare L. subsp. hirtum) bitkisinin verim ve kalitesi üzerine etkisi istatistiki açıdan önemli bulunmuştur.En yüksek droğ yaprak verimi 380.7 kg/da ile 9 no’ lu populasyondan ve 2004 yılı tam çiçeklenme biçiminde, en yüksek uçucu yağ oranı ise %6.192 ile 5 no’ lu populasyondan 2004 yılı tam çiçeklenme biçiminde elde edilmiştir.

 


Translate »

Web Tasarım