İslam tasdik ilişkisi nedir? 

İslam tasdik ilişkisi nedir?

İman-Tasdik İlişkisi

“İman” kelime anlamıyla bir şeye, kişiye, inandığı dine tam anlamıyla güvenmek, güven verme, emin olma, şüphe duymamak anlamına gelmektedir.“Dinde iman” ise dinin sorgusuz olarak kişinin inanması gerektiği ve inanması gerektiği konularda herhangi bir sorgulama gereği duymadan güvenerek inanmasına denir.

İslam inancına göre “Allah inancı” sorgulanmadan iman edilmesi gereken bir konudur.Yani bir kişi Müslüman olduğunu kabul ediyorsa, Allah’a iman konusunda sorgulamaya girmeden, Allah’ın varlığına iman etmesi gerekir.

Tasdik ise, İslam inancına göre Hz. Muhammed’in haber verdiği ve günümüze kadar tevatür yoluyla (birbiri ardınca gelen) gelen bilgileri, kişinin kendi rızası ile kabul etmesi ve sorgulamadan bunlara inanmasıdır.Mesela “namaz kılmak” Kur’an’dan bir ayettir.Namazın içindeki ve dışındaki farzlar ise Hz. Muhammed (s.a.v)’in tarif ettiği şekli ile günümüze kadar dilden dile, kitaptan kitaba aktarılarak ulaşmıştır. Müslüman ise ulaşan bu bilgilere kendi rızası ile inanır yani bunların doğru olduğunu tasdik eder.

İman tasdik ilişkisi, tam da bu noktada başlar. yani Müslüman bir kişi, İslam inancının emrettiği doğrultuda yaşarken bu yaşayış şeklinin doğru olduğuna gönülden inanır ve bunları yerine getirerek iman tasdik ilişkisini onaylamış olur. Nitekim tasdik ile ilgili pek çok ayet-i kerime bulunur.Bunlardan biri “Ey peygamber, kalpleri iman etmediği halde, ağızlarıyla inandık diyenler ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin” (Maide-41) ayetidir. Bu ayette münafıklardan ve Yahudilerden söz edilmektedir. Münafıklar, Peygamber (s.a.v) döneminde iman etmedikleri halde sadece ağızlarıyla “iman ettik” derlerdi. “Onlar iman edenlere rastladıkları zaman: “İnandık” derler.Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman: “Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz.” derler.” (Bakara-14) ayetinde bahsi geçen münafıklar, iman tasdik ilişkisinde samimi değillerdi. Yani sadece söz ile iman ettiklerini söylerlerdi ve şeytanlarıyla (yandaşları, arkadaşları) baş başa kaldıklarında “biz onlarla alay ediyoruz” derler.


Web Tasarım