İman İkrar İlişkisi Nedir?

İman İkrar İlişkisi Nedir?

İmanda kalp ve tasdik oldukça önemlidir.İman ile Allah (cc) birliği, varlığı, peygamberleri, sıfatları, ahiret günü ve diğer konuların kalp ile tasdik edilerek dil ile ikrar edilmesi olarak açıklanabilir.

İman İkrar İlişkisi Nedir?

Bireylerin, iman ederken baskı altında olmaması kendi hür iradeleri ile tasdik etmeleri gerekmektedir.İkrar ise kalpten edilen imanın dil ile anlatılmasına verilen isimdir.İkrar imanın bir unsuru değildir.Ancak dünya için oldukça önemli olan bir şarttır.

Müslümanların iman etmesi, amel ile ikrarı zorunlu hale getirmektedir.İkrar, kelime anlamı olarak bir şeyin onaylanması anlamına gelir. İkrar, inancın dil yolu ile onaylanması anlamına gelmektedir.

İman ve ikrar birbirileri ile bir bağ kurmuştur.İkrar olmadan imanın olması mümkün değildir.Kalpten inanılan imanın dil yolu ile anlatılması, kabullenilmesi ve bu fikirlerin benimsenmesi anlamına gelmektedir.

Dil ile ikrar etmeden iman olması mümkün değildir.Bunun sebebi de bireylerin kalpten inandığı inançların dil ile ikrar etmesi yani kabul etmesi bir zorunluluktur.

İman İkrar İlişkisi Nasıl Açıklanır?

İmanın kalp ile onaylanması gerekmektedir. Kalbin onaylaması ve iman konusunda tatmin olması imanın olabilmesi için önemli bir unsurdur.Bir bireyin Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadet getirmesi ve bunu kalbi ile onaylaması gerekmektedir.

Bunun yanında kalbi ile tasdik ettiklerini dili ile de onaylaması gerekmektedir.Müslüman olarak kabul edilmesi için bunu yapması gerekmektedir.İmanın en önemli ögelerinden biri kalp diğeri de tasdiktir.Kişilerin iman ile alakalı olarak herhangi bir baskı hissetmeden kalbi ile onaylaması gerekir.İkrar, kalp ile onaylananların dil ile ifade edilmesidir.


Web Tasarım