İhlas nedir?İhlas konusu hakkında bilgi

İhlas nedir?İhlas konusu hakkında bilgi

İhlas nedir?İhlas konusu hakkında bilgi

İslam Ansiklopedisi kaynakları kapsamında ihlas sözcüğü, “saflaşmak, arınmak ve kurtulmak” kelimeleri ile ifade edilmiştir ve hulûs/halâs kökleri ile türetilmiş olduğu belirtilmiştir.

İhlas Kelimesi Türk Dil Kurumu’na Göre Ne Anlama Gelir?

İhlas kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiş olan bir kelimedir.Bundan dolayı ihlas kelimesinin kökeni Arapçadır.Türk Dil Kurumu’nun güncel olan Türkçe sözlüğünde yer alan ihlas sözcüğünün isim türündeki manaları çok sayıdadır ve şu şekilde ifade edilir:

İhlas kelimesi derinden hissedilmiş olan ve içinde kötülük barındırmayan sevgi ve kalpten duyulabilen bağlılık hissi şeklinde yer alır.

Din bilgisi alanında kapsamında ise ihlas sözcüğü, ibadetlerin samimiyet ile yapılması, ibadetlerdeki samimiyet manalarına gelir.

İslam dini içerisinde kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim’de mevcut olan bir surenin ismidir.

Türk Dil Kurumu kişi isimleri sözlüğünde yer almış olan ve şapkalı a ile yazılmakta olan İhlâs kelimesinin manası ise hissedilen, içinde kötülük bulunmayan, doğru olan sevgi, ikinci bir manası ise kalpte duyulabilen samimiyet, arkadaşlık, dostluk ve bağlılık duygusu şeklinde ifade edilir.

Dini Bir Terim Olarak İhlas Ne Demektir?

Herhangi bir şeyin içerisine karışan, değerinde azalma ortaya çıkaran olumsuz veya kötü olan şeylerden arındırılması manasına da gelen ihlas kelimesi, dini bir terim olarak “Yapılan ibadet ya da herhangi bir yardımseverlik durumunun, iyiliğin her çeşit çıkarcılıktan ya da menfaatten arındırılması ve sadece Allah için yapılmasını da ifade eder.

Kötü his, menfaatçi, samimiyetsizlik gibi olumsuz davranışlardan kurtularak kalbin temizlenmesi ve yapılan bütün ibadet veya iyiliklerde yalnızca Allah’ın rızasını istemek olarak da ifade edilir.

Kur’an-ı Kerim’de İhlas Ne Demektir?

Kur’an’ı Kerim kapsamında 112. Suredir ve dört ayetten oluşur. İhlas kelime manası olarak “Samimi olmak, dine içtenlik ile bağlanmak.” anlamlarına gelir.Aynı zamanda ihlas sözcüğü “Temiz sevgi ve yürekten bir bağlılık.” ve “İbadetlerde bulunan içtenlik.” manalarına da gelir.

 


Web Tasarım