Hürriyet Ve İtilaf Fırkası Nedir?

Hürriyet Ve İtilaf Fırkası Nedir?

Hürriyet ve itilaf fırkası ikinci meşrutiyet zamanında iktidarda olan İttihat ve terakki cemiyetine karşı kurulmuş olan bir partidir. İki dönemde varlık göstermiş olan hürriyet ve itilaf fırkası muhalefet partisi olarak ortaya çıkmıştır. İlk dönemi 1911, ikinci dönemi ise 1918 tarihinde başlamıştır.

Hürriyet ve itilaf fırkası Damat Ferit Paşa liderliğinde hükümete muhalefet olmak için kurulmuştur.Kısaca HİD ya da H-İ olarak da bilinmektedir.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Hürriyet ve itilaf partisi iktidarda olan ittihat ve terakki partisine karşı olarak kurulmuştur.İkinci meşrutiyet dönemine denk gelen hürriyet ve itilaf fırkası 1911 ile 1913 tarihleri arasında ilk etkinlik döneminde olmuştur.23 Ocak 1913 tarihinde Babı Ali baskını ile beraber parti sona ermiş ve sonra 1919’da yeniden kurulsa da ertesi sene etkinliğini kaybetmiştir.

Hürriyet ve itilaf partisinin başlıca liderleri arasında Damat Ferit Paşa, Rıza Tevfik, Miralay Sadık Bey, Lütfi Fikri, Ali Kemal ve Refik Halit Karay vardır. İlk dönemde Kamil paşa hükümeti, ikinci dönemde ise ilk olarak Damat Ferit paşa hükümetleri bu parti tarafından destek almışlardır.Hürriyet ve itilaf fırkası dönemin partisine karşı muhalefet amacı ile kurulmuştur.

Ne Zaman Kurulmuştur?

Hürriyet ve itilaf fırkası kısaca H-İ ya da HİF olarak bilinmektedir. Kuruluş tarihi birinci dönem 21 Kasım 1911, ikinci dönem ise 17 Kasım 1918 olarak karşımıza çıkar.Merkezi İstanbul ilinin Fatih ilçesinde olan hürriyet ve itilaf fırkası Damat Ferit Paşa genel başkanlığında varlık göstermiştir.

Hürriyet ve itilaf fırkasının ilk dönemi Bab-ı Ali baskınının ardından 23 Ocak 1913 tarihinde kapanmış, ikinci dönemi ise 25 Haziran 1919 tarihinde bitmiştir.


Web Tasarım