Huneyn Savaşı Nedir?

Huneyn Savaşı Nedir?

Huneyn Savaşı Nedir?

Huneyn Muharebesi Hicretin sekizinci yılında, miladi 630 yılı, Mekke’nin fethinden hemen sonra Huneyn Vadisi’nde meydana gelmiştir.Savaş İslam Peygamberi Muhammed’in komutasındaki İslam ordusu ile Taif bölgesinde bulunan Havazin ve Sakif kabileleri arasında gerçekleşmiştir. Paganların baskınları ve yeni Müslüman olan Mekkelilerin de katılımı nedeniyle Huneyn Gazvesi’nin başlarında İslam ordusu sarsılmış ve hatta İslam kurucusu Muhammed’in canı tehlikeye girmiştir. Fakat neticede Müslümanlar galip gelerek çok fazla ganimet elde etmiştir.

Huneyn Savaşı Tarihi

Huneyn savaşı hicretin 8. yılında yapılmıştır.Yani miladi takvime göre 630 yılında yapılmış bir muhaberedir.

Huneyn Savaşı 

Mekke Müslümanların eline geçmişti. Hevâzin kabilesi, bundan pek memnun değildi. Mekke’deki putlar yıkılmıştı ve aynı durumun kendi başlarına geleceğini ve Peygamber Efendimiz ‘ın kendilerinin üzerine de yürüyeceğini düşündüler.

Peygamber Efendimiz Mekke’nin fethi için Medine’den ayrıldığı zaman, nereye gideceğini açıklamamıştı.Hevâzin kabilesi bu nedenden dolayı da Peygamber Efendimizin kendilerinin üzerine gelebileceğini düşünmüşlerdi ve savaş hazırlıklarına başladılar.

Peygamber Efendimiz bütün Arabistan’i tevhit bayrağı altında birleştirmek istiyordu. Müslümanlarında zaten müşrikler ile er ya da geç karşı karşıya geleceği aşikardı.Hevâzin kabilesi, Taifli Sakıfoğullarından ve diğer müşrik Arap kabilelerinden yardım istemeye başladı. İttifak kurarak kısa süre içerisinde 20 bin kişilik bir ordu oluşturdular.

Hevâzin kabilesi’nin reisi Mâlik bin Avf, henüz çok genç olan bir delikanlıydı.Otuz yaşlarında olan reis, askerlerinin başına geçmiş ve onları hitabeleri ile savaşa sürüklemişti.Diğer yandan bu savaşın bir ölüm kalım savaşı olduğunu biliyordu. Kabilesindeki çocuk, kadın fark etmeksizin herkesi savaşa getirmişti.

Peygamber Efendimiz, Hevâzin kabilesi’nin savaş hazırlıklarını duymuştu ve kendisi de derhal savaş hazırlıkları yapmaya başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 12 bin kişilik bir ordu ile Mekke’den yola çıktı.Müslüman ordunun d4 bin kadarı Ensardan, bin kişi Muhacirlerden, 5 bin kadarı ise Arap kabilelerinden ve 2 bin kişi Mekkelilerden oluşuyordu.Ordunun içerisinde 80 kadar kişi de müşriklerdendi.Bu müşriklerin amacı ise galibiyet halinde ganimetlerden pay alabilmekti.

Müslüman ordusu sonunda Huneyn civarına gelmişti. Ordunun büyük bir kuvvetle er meydanına çıkması Müslümanlar üzerinde son derece olumlu bir etki bırakmıştı. Hatta içlerinden çoğu bunu kibir noktasına kadar getirmişti.

Müslüman ordusu o kadar kuvvetliydi ki bu büyük ordunun asla yenilmeyeceğine inanıyorlardı.Hatta bunu Peygamber Efendimize açıkça söyleyenler bile olmuştu.Fakat o bu sözlerden hiç hoşlanmamıştı.Çünkü ordu ne kadar kuvvetli olursa olsun yanlış bir hareket bir ihmalkarlık sonunu getirebilirdi.

Müslümanları bugüne dek zafere ulaştıran ordularının büyüklüğü ya da sayısı değildi.Allah’a olan imanlarından dolayı, Allah onlara yardımcı olmuştu.Müslümanlardan oluşan İslam ordusu, Huneyn vâdisi’ne doğru ilerlemekteydi.Gece vakti biraz istirahat ettikten sonra yollarına devam ettiler.Hevâzinliler onlardan çok daha önce gelmiş ve bazı alanları tutmuşlardı. İslâm ordusunun öncü kuvveti, pusuya yatan düşmandan habersiz dar boğazdan geçerken düşmanlar üzerlerine ok yağdırdı.

Mücâhidler neye uğradıklarını şaşırdılar ve kaçışmaya başladılar.Arkadan gelen ikinci birlikte olayı anlayamamıştı ve İslam ordusuna panik hakim oldu.Hevâzin ve Sakîf kabileleri etrafta kaçışan Müslümanları bir bir avlıyordu. Böylece o yenilmez denen ordu daha savaşa başlamadan dağılmaya yüz tutmuştu. Peygamber Efendimiz hemen olaya müdahale etti. Soğukkanlılığını muhafaza ediyordu.

Kısa zaman içerisine ordu kendine geldi ve Peygamber Efendimizin etrafında toplandılar.Korkuları ve telaşı bir kenara bırakıp tüm gayretleri ile savaşa geri döndüler.Müşrikler savaş alanına getirdikleri çocukları ve kadınları bırakıp kaçmaya başlamışlardı.Savaşın başında yenilmeye yüz tutmuş İslam ordusu savaşı kazanmış oldu.

Huneyn savaşı
Huneyn Savaşı

Huneyn Savaşı Nedenleri

Mekke’nin fethi ile putperest Hevazin kabilesinin putları yıkılmıştı.Bu olay Hevazin kabilesinin tepkisini, öfkesini çekmiştir.Bu durumu kabullenemeyen Hevazin kabilesinin liderliğinde bu savaş için birlik olunmuştur.

İslamiyet’i kabul etmeyen müşrik kabileler Müslümanların Mekke’yi ele geçirmesinden sonra hem tepki göstermişlerdi hem de bu yayılmanın önlenmesi için çareler aramaktaydılar. Huneyn savaşının sebeplerinden birisi de putperestlerin aynı şeylerin kendi başlarına gelmesinden korkmaları olmuştur.

Huneyn Savaşı Sonuçları

Huneyn Savaşının başlangıcında Müslümanlar zor durumlarda kalmışlardır.Lider Peygamber Hz. Muhammed ölüm tehlikesi bile atlatmıştır.Fakat savaşın galibi Müslümanlar olmuşlardır.Düşman Taif bölgesine çekilmek ve kaçmak zorunda kalmıştır.Huneyn savaşının sonunda Müslümanlar çok fazla ganimet ve esir elde etmişlerdir.

 


Web Tasarım