Hudeybiye Antlaşması Tarihi, Önemi, Anlamı ve Sonuçları Nelerdir?

Hudeybiye Antlaşması Tarihi, Önemi, Anlamı ve Sonuçları 

Hz.Muhammed gördüğü bir rüya üzerine Medine’den Mekke’ye doğru umre yapmak için 1500-1600 Müslümanlarla birlikte harekete geçer.Hudeybiye’ye vardıklarında Hz.Muhammed’in Kasvâ adlı devesinin yere çökmesiyle Müslümanlar burada konaklarlar.Mekkeliler Müslümanların umre yaptığını bile bile onları Mekke’ye almak istemezler.Hz Muhammed bu olay üzerine elçi gönderir ama bu elçi esir tutulur.Daha sonra Osman bin Affan elçi olarak gönderilir fakat tepkileri değişmez.Bunun üzerine Mekkelilere karşı savaş ilan edilir.Bu savaşı yenemeyeceklerini anlayan Mekkeliler anlaşmaya razı olurlar.

Hudeybiye Antlaşması Nedir?

628 yılında Mekkeliler ile Müslümanlar arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması; Hz. Muhammed ve beraberindeki 1500 kadar Müslümanın, Mekke’ye giderek umre ibadetini gerçekleştirmek istemesi üzerine imzalanmıştır.Mekkeliler; savaşmak için değil, ibadet amacıyla geldiklerini bilmelerine rağmen Müslümanları Mekke’ye sokmamaya karar vermişlerdir.

Hz. Muhammed tarafından Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz.Osman’ın, Mekkeliler tarafından alıkonulması üzerine Hz.Muhammed ve yanında bulunan Müslümanlar savaş kararı almıştır.Hz. Muhammed’in aldığı bu karar karşısında, aslında savaşmaya pek niyeti olmayan Mekkelilerin, Hz. Osman’ın serbest bırakmaları ve barış istemeleri üzerine iki taraf arasında Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır.

Hudeybiye Antlaşması Kimlerle Yapıldı?

Hudeybiye Antlaşması; Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında imzalanmış bir antlaşmadır.Hz. Muhammed’in, yanında yer alan Müslümanlarla birlikte umre yapmak amacıyla Mekke’ye gelmesi ve Mekkelilerin, Müslümanları şehre sokmak istememesi sonrası imzalanan Hudeybiye Antlaşması tarihi 628’dir.

Hudeybiye Antlaşması Tarihi

Hudeybiye Barış Antlaşması, Hudeybiye Köyü civarında Mekkeli Paganlar ile Medineli Müslümanlar arasında, 628 yılında imzalandı.Antlaşma Hudeybiye Köyü yakınında olduğundan bu isimle anılmıştır.İslam’ın tanınmasında ve yolunun açılmasında çok önemli bir antlaşma olarak tarihe geçmiştir.

Hudeybiye Antlaşması Maddeleri

Kureyşlilerin birçok isteklerinin kabul edildiği Hudeybiye Barış Antlaşmasının Müslümanlar için faydalı olan maddelere sahiptir.

Tüm esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacaktır.

Müslümanlar Kabe’yi o yıl ziyarette bulunamayacaklar, ondan sonraki dönemlerde ziyaretlerini yapabilecekler. Müslümanlar Mekke’ye ziyarete geldiklerinde, Mekkeliler bir süre şehir dışına çıkacak, herhangi bir temas yaşanmayacaktır.

Mekkeliler Müslümanlara sığındığında iade edilmeyecek ancak bir Medineli Mekkeli müşriklere sığındığı vakit, iade edilmeyecektir.

Mevcut Arap Kabileleri dilerlerse Müslümanların tarafına dilerlerse müşriklerin safına geçebileceklerdir.

Hudeybiye Antlaşması Önemi

Hudeybiye Köyü sınırlarında yapılan bu antlaşma, ilk olarak başta Hazreti Ömer olmak üzere Hazreti Muhammed’in ashabı tarafından hüzünle karşılanmıştır.Ancak antlaşmanın genel durumuna bakıldığı zaman Müslümanlar için önemli kazanımlar elde edilebilmiştir.Müslümanlar, Mekkeliler tarafından resmi bir şekilde tanınmıştır.

Barış Ortamı oluştuğundan, İslam dinine geçişler hızlanmaya başlamıştır.Bu antlaşma sayesinde sonrasında gerçekleşecek olan Mekke’nin fethinin yolu açılmıştır.

Görüldüğü üzere Hudeybiye Antlaşması, dezavantajların beraberinde avantajlara da sahiptir.Müslüman tarihçiler, antlaşmanın o anda Müslümanlar için maddeleri gereği sıkıntılı geldiği ancak sonralarında avantajlarıyla döndüğü belirtilir.

Hudeybiye Antlaşması Özellikleri

Hudeybiye antlaşması, İslam tarihindeki en önemli barış mutabakatlarından birisidir.İslam’ın kurulduğu ve yayılmaya başlandığı dönemde yapılması, İslam’ın ilerlemesine olanak tanımıştır. Özellikleri açısından önemli bir yere sahiptir.

628 yılının Mart ayında imzalanmıştır.

Mekkeli müşrikler ile Medineli Müslümanlar arasında yapılan bir antlaşmadır.

Antlaşmanın yapıldığı Hudeybiye Köyünden ismini alır.

Hudeybiye Antlaşmasının en önemli özelliği ise müşriklerin Müslümanları tanımaya başlamış olmasıdır.Antlaşma yapıldığından artık Müslümanlar tanınmışlardır.Hudeybiye Antlaşması özelliklere bakıldığında, Müslümanlar açısından avantajlar sağladığı söylenebilir. Özellikle sonraki dönemlerde bu antlaşmanın Müslümanlar için faydalı olduğunu gören insanlar, Hazreti Muhammed’e karşı daha bağlı hale gelmişlerdir.

Antlaşma, Müslümanlığın dünyaya açılması için ufak bir kapı niteliğindedir. 

Ancak bu tarihçiler tarafından geçiş kapısı olarak kabul edildiğinden çok büyük bir öneme sahiptir.


Web Tasarım