Horozcuk Otu Nedir?

Horozcuk Otu Nedir?

Cins adı Antik Yunanca küçük pul anlamına gelir.Ciltte küçük pullara neden olan cüzzamın tedavisinde kullanılmasına işaret eder.Tür adı Latince düzlük anlamına gelir.Özgün tanımda bu “Habitat in Europae arvis, viis argillosis, apricis” olarak belirtilmiştir ve türün habitat tercihine işaret eder.

10 ila 60 cm büyüyebilir.Gövde tek ya da çok sayıda ve basit ya da dallıdır.Küçük tüylerle kaplıdır.Çiçekler beyaz renklidir.Bunlar daha sonra 6 mm uzunluğunda ve 4 mm genişliğinde yeşil, düz ve oval meyvelere döner.Bunlar iki adet kahverengi ve 2,5 mm uzunluğunda tohum barındırır.Gövde yapraklarla kaplıdır, bunlar sapsız, almaşlı dizilişli ve ok biçimindedir.Çiçekler erseliktir.

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir ancak istilacı tür olarak başka bölgelere de dağılmıştır. Tahrip edilmiş araziler, yol kenarı ve yamaçlarda görülür.İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar.Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.


Translate »

Web Tasarım