Hint medeniyeti nerede, hangi kıtada kurulmuştur? Hint uygarlığı özellikleri nelerdir?

Hint medeniyeti nerede, hangi kıtada kurulmuştur? Hint uygarlığı özellikleri nelerdir?

Hint medeniyeti en eski medeniyetlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Hint medeniyeti tarih sahnesinde büyük öneme sahip durumda olan uygarlıklar arasında kendisine yer bulmaktadır.

Hint medeniyetleri konusu bir hayli fazla sayıdaki insanın dikkatini çekmektedir. Bu sebeple oldukça fazla sayıdaki insan genellikle internet üzerinden Hint medeniyeti konusunu ciddi bir şekilde araştırmaya yönelmektedir. Bu bakımdan hakkında bilgi verilmesi gerekliliği söz konusu olan medeniyetler arasında yerini almaktadır.

Hint Medeniyeti Nerede, Hangi Kıtada Kurulmuştur?

Tarihte oldukça önemli bir yeri bulunmakta olan Hint medeniyeti, çok fazla insanın araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bunun sebebi bu medeniyetin geçmişten günümüze oldukça büyük bir önem sahip olmasıdır. Bu bakımdan Hint medeniyeti konusuyla ilgili olarak insanların en fazla merak ettiği konu başlıklarından bir tanesi Hint medeniyeti nerede, hangi kıtada kurulmuştur sorusunun yanıtı olmaktadır. Bu sorunun yanıtı bu bakımdan büyük bir önem barındırmaktadır:

Hint uygarlığı özellikleri
Hint Medeniyeti Özellikleri

Hint medeniyeti ilk olarak Asya Kıtasında kurulmuş olan bir medeniyet olma özelliği taşımaktadır. Hindistan Asya Kıtası’nın güneyinde, Hint Okyanusu’na doğru uzanan büyük bir yarımada olma özelliği barındırmaktadır.

Hindistan, Asya Kıtasının güneyinde, Hint Okyanusu’na doğru uzanmakta olan son derece büyük bir yarımada olarak karşımıza çıkmaktadır. MÖ 4000’li tarihlerde Hindistan’da ilk uygarlık kurulmuş olup bu uygarlık İndus Nehri boyunca kurulmuştur. Doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin olan Hindistan, tarih boyunca bu özelliği sebebiyle pek çok sayıdaki kavmin istilasına uğramak durumunda kalmıştır.

Bunlardan bir tanesi Ariler olmaktadır. Ariler, MÖ 1500’lü yıllarda Orta Asya’dan Hindistan’a gelmişler; sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerini bu bölgeye taşımışlar fakat burada merkezi bir otorite sağlayama olanağına sahip olamamışlardır.

Bundan dolayı Hindistan “racalık” adı verilmekte olan küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.

Ariler’in Hindistan’a gelmeleri ile beraber “kast sistemi“ni bu bölgeye taşımışlardır. Kast, meslekleri babadan oğula geçmekte olan ve aynı geleneklere bağlı durumda bulunan çeşitli sosyal sınıflardan meydana gelen bir sistem olma özelliği taşımaktadır.

Kast sisteminin dışında kalanlar da paryaları oluşturmuşlardır. Hindistan’la alakalı olarak ilk bilgiler “Veda” adı verilmekte olan dini içerikli metinlerde geçmiştir. Ariler bölgeye geldikleri zaman vedaları geliştirmiş ve Hinduizme hayat veren Brahmanizmin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Farklı toplulukların Brahmanizm dinine girememesi sebebiyle bu din Hindistan’da fazla yayılım gösterememişlerdir.

Hint Medeniyetinin Özellikleri Nelerdir?

Tarihte varlık göstermiş olan her uygarlığın kendisine özgü bazı öne çıkan özelliklerinin varlığı söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda tarihte varlık göstermiş olan önemli uygarlıklardan biri olan Hint uygarlığı da bazı dikkat çekici özellikler barındırmıştır. Bu özellikleri şu şekilde maddelendirmek mümkündür:

Hint Medeniyeti
Hint Medeniyeti Tarihi Hakkında Bilgiler

Hint uygarlığı İndus ve Gana ırmakları çevresinde kurulmuş olan bir medeniyettir.

Hint uygarlığı toplumunu sosyal sınıflara ayırarak Kast sistemini oluşturmuştur.

Hint uygarlığında Kast sistemi sınıfının dışında kalan insanlar olmuştur.

Hint uygarlığında Parya adı verilen bir grup daha bulunmaktaydı ve Paryalar kast sınıflarından atılanların oluşturmuş olduğu bir gruptur.

Hint uygarlığında Parya adı verilen sınıftan insanların hiçbir hakkı bulunmuyordu.

Kast sisteminde tabakalar arası geçiş bulunmamakta idi. bunun sonucu olarak da Hint toplumunda ortak bir kültür ve ortak bir ülkü oluşması önemli ölçüde engellenmekteydi. Dolayısıyla Hint uygarlığında millet olgusu da oluşmamıştır.

Kast sistemi GAZNELİ MAHMUT’un İslam dinini Hindistan’da yaymaya başlaması ile birlikte ortadan kalkmaya başlamıştır.


Web Tasarım