Hidayet Nedir?

Hidayet Nedir?

Hidayet Nedir?

HİDAYET NE DEMEK?

Hidayet kelimesi Arapça hdy kökünden türetilen hada “yol gösterdi, kılavuz oldu sözcüğünden evrilmiştir. Hidayat “doğru yolu izleme, doğru yol, İslam” halini alan bu kelime dilimize hidayet şeklinde girmiştir.Aynı kökten türeyen hediye kelimesi dolayısıyla hidayeti ilahi bir hediye olarak yorumlamak da mümkündür.

HİDAYET KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Allah’ın yoluna girme, doğru yolu seçme manalarına gelen hidayet kelimesi Kur’an-ı Kerim’de doğrudan yer almaz fakat bununla ilgili kelimeler sık sık geçmektedir.Hidayete ermek, doğru olanı benimsemek anlamlarına gelen ihtida kelimesi Kuran’da altmış yerde geçmektedir. Buradan hareketle, hidayet için gerekli olanların başında kişinin kararlılığı ve iradesi gelir. Ayrıca vahye ve peygambere bağlılık da kişinin doğru yolu görmesine birer vesiledir.

HİDAYET NEDİR DİNİ ANLAMI?

Ayrıca bu ayetlerde hidayetin zıttı olan dalalete düşmenin sebepleri de gösterilmektedir.İlahi lütuftan mahrumiyet, gaflet, nifak, şeytanın tahrikleri, ahireti düşünmeme gibi durumlar kişi hidayetten uzaklaştırıp dalalete götürür.Allah, hidayete eren kullarını cennetle ödüllendirir ve yanlış işlerden dönerek tövbe eden kullarını yanlış yola girme fırsatı olmayıp sürekli doğru yolda kalanlardan daha çok sever.Zira yanlışa yanlış diyerek doğru yolu seçebilmek sağlam bir iradenin eseridir.

Hidayet Nedir?

HİDAYETE ERMEK NE DEMEK?

Hidayete ermek Hak yoluna girmek, bir kılavuz eşliğinde Allah’ın yoluna girmek, İslamiyet’i kabul etmek gibi anlamlara gelir.Bazen de halihazırda Müslüman olan bir kişinin imanını güçlendirmesi, dünyevi işlere sırtını dönerek kendini tamamen ahirete hazırlaması maksadıyla kullanılır. Bu nedenle hidayete erenlere mürşid de denir.

ALLAH HİDAYET VERSİN NE DEMEK?

Allah hidayet versin, kötü bir yolda ilerlediği bilinen kişiler için kullanılan bir laftır.Allah’ın o kişiye yanlış yaptığını, yanlış yolda olduğunu göstermesi için bu ifade kullanılır


Web Tasarım