Hicri Takvim nedir?

Hicri Takvim nedir?

Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay’ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur.

Hicrî takvim, Hz. Ömer’in halifeliği zamanında Hicretten 17 sene sonra, Miladi 639’da, toplanan bir meclis tarafından Hz. Ali’nin önerisiyle, Hicretin gerçekleştiği yıl 1 kabul edilerek oluşturulmuştur. Bundan önce yıllar rakamla değil o yıl gerçekleşen önemli olayların isimleriyle anılmakta idi. Örneğin: Fil senesi, Fil senesinden iki sonraki sene, Kabe’nin tamirinin yapıldığı tamir senesi, sel senesi gibi.

Hicri takvim, Hicrî Şemsî takvim ve Hicri Kameri takvim olmak üzere ikiye ayrılır.

“Haram ayları” yani hürmet ayları, İslam öncesi Arap toplumunda kullanılan ay adlarına göre savaşmanın yasak kabul edildiği Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarıdır. Müslümanlar ayların isimleri için İslam öncesi dönemde kullanılan isimleri kullanmaya devam etmişlerdir. Bunlardan ilk 3’ü ardışık, Recep ise ayrı bir ay idi.

İslam öncesi dönemde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnız haram aylarda savaş yapılmazdı. Bu aylarda panayırlar kurulur, uzak yakın bölgelerden hacılar büyük bir güvenlik içerisinde bu panayırlara gelir ve tüccar malını hacılara satar, şiir yarışmaları yapılırdı. Eğer bu barış aylarında savaş olursa, yasak çiğnendiği için “Ficâr savaşları” denirdi.

İslam öncesi Arap toplumunda Kameri takvime 3 yılda bir 1 ay eklenerek ayların yerleri sabitlenir, aylar hicrî takvimde olduğu gibi yılın mevsimleri arasında dolaşmaz, en fazla 1 aylık oynamalar olurdu. Bu duruma nesi ismi verilirdi. İslam Ansiklopedisi’ne göre nesi uygulaması genel gözlemde olduğu gibi sabit bir takvim oluşturmak amacıyla değil, hac ve hac ile bağlantılı panayırların yılın belirli ve uygun bir mevsiminde icra edilmesi amacını taşımaktaydı.

İslamda da bu anlayış korunmuş ve hac haram aylardan olan Zilhicce ayında yapılmıştır. Kuran’a göre nesi uygulaması haram ayı helal sayıp savaşa ve yağmaya devam edebilmek için yapılan bir hile idi. Hz. Ömer zamanında hicri takvime geçilmesi ve nesi uygulamasına da son verilmesi ile İslam’da kutsal aylar (Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem gibi) her yıl 11 gün önce gelerek yılın her mevsimine uğramaktadır.

Hicri aylar hangileridir?
Hicri Takvim Hakkında Bilgiler

Hicri aylar hangileridir?

Hicri takvimde 12 ay bulunmaktadır. Hicri takvimi ayın döngüsüne göre hesaplandığı için, güneş döngüsüne bağlı Miladi takvimden yaklaşık 10 gün kısadır. Bu da yıllar geçtikçe Hicri takvimin farklı mevsimlere rast gelmesine neden olmaktadır. El-Biruni ve El-Mesûdî İslam öncesi Arapların ve Müslümanların aynı ay isimlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir.

Muharrem Haram (mübarek) kılınmış Günah işlemenin yasaklanmış olduğu mübarek ayların ilkidir

Safer Boş manasında Gıda veya savaş için yola çıkılan ve evlerin boş bırakıldığı ay idi

Rebiülevvel İlk bahar İsmi baharda verildiği için

Rebiülahir Son bahar İsim ilkden sonra geliyor

Cemaziyelevvel İlk çorak toprak ya da ilk don Yazın ismi verildiği için veya kışın su donduğu için

Cemaziyelahir Son çorak toprak ya da son don İsim ilkden sonra geliyor

Recep Saygı, onur Mübarek ayların ikincisidir

Şaban Dağılmış, yayılmış Su bulmak için dağılınan aydır

Ramazan Yanma, sıcak olma Oruç ayı, en saygın ve değerli kabul edilen aydır[6]

Şevval Yükselmiş Gebe dişi develer kuyruklarını kaldırır

Zilkade Barışa sahiplik eden Üçüncü mübarek aydır

Zilhicce Hacca sahiplik eden Hac ayıdır, son mübarek aydır


Web Tasarım