Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir? Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları Nelerdir ?

Hayvanlarda Üreme

Hayvanlarda Üreme Çeşitleri

Dünya üzerindeki bütün farklı canlıların değişik üreme sistemleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde insanlar, hayvanlar ya da bitkiler ile beraber tek hücreli canlılar gibi birçok tür öne çıkar. Üreme çeşitliliği ise farklı türler içerisinde de değişik yapılar üzerinden ele alınabilmektedir.

Geniş bir yelpaze altında Üreme farklılığı olduğu için, dünya üzerindeki birçok canlı konusunda önemli bir çeşitlilik yaşanmaktadır. Gerçekleşen bu çeşitlilik ile beraber dünyadaki yaşam daha geniş bir yelpaze altında devam eder. O yüzden canlı sistemine bağlı olarak günümüzde birçok değişik üreme sistemi yer almaktadır. Özellikle hayvanlar üzerinden türüne bağlı olarak farklı üreme yöntemleri öne çıkıyor.

Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir? Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları Nelerdir ?
Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir? Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları Nelerdir ?

Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur?

Hayvanlar dünya çapında oldukça geniş bir tür ve cins ile beraber familyaya aittir. Bu doğrultuda fiziksel ve biyolojik olarak ortaya çıkan değişkenlik ile beraber, farklı üreme yöntemleri ön plana çıkar. Genel olarak ise hayvanlarda doğurarak ya da yumurtlama yöntemi üzerinden üreme sağlanmaktadır. Bu bağlamda memeli hayvanların tamamı doğurarak üreme sistemi üzerinden çoğalır. Ancak deniz canlıları ile beraber sürüngenlerin önemli bir kısmı yumurtlama yöntemini kullanır. Diğer yandan sürüngenler içerisinde kaplumbağa, timsah ve yılanlar iç döllenme gerçekleştirmek suretiyle üreme sağlarlar. Yani hayvanlar genel anlamda memeli ve memeli olmayan şekilde iki farklı üreme sistemi üzerinden çoğalma gerçekleştirirler.

Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir? Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları Nelerdir ?
Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir? Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları Nelerdir ?
Hayvanlarda Üreme Çeşitleri Nelerdir?

Hayvanlarda üreme çeşitleri olarak genel anlamda eşeyli ve eşeysiz üreme ön plana çıkmaktadır. Bazı hayvanlar eşeysiz üreme yolu üzerinden döl verir. Diğer hayvanlar ise cinsel üreme yöntemini kullanmak suretiyle yavru üretimi gerçekleştirirler. Bu doğrultuda hayvanlarda ortaya çıkan iki farklı sistem bulunmaktadır; bunlardan biri eşeyli ve diğeri ise eşeysiz üremedir. Eşeyli üreme konusunda erkeğin üremeyi gerçekleştiren hücresi sperm olarak ifade edilmektedir. Bu konuda dişilerin önemi hücresi ise yumurta olarak öne çıkar. Böylece eşeyli ya da eşeysiz olsun, hayvanlarda üreme çeşitleri üzerinden yumurtayı dölleme sistemi kullanılmaktadır.

Hayvanlarda Üreme Sistemleri

Hayvanlarda üreme sistemleri eşeyli ve eşeysiz olarak ortaya çıkan temel faktörler içerisinde değişik kategorileri ayrılır. Bu bağlamda Öncelikle eşeysiz üreme üzerinden ele alındığı vakit, bu sistemler ön plana çıkmaktadır.

Tomurcuklanma

Bölünme (fission)

Partenogenez

Genel olarak eşeysiz üreme yukarıdaki sistemler doğrultusunda gerçekleşir. Aynı zamanda eşeyli üreme üzerinden de belli başlı bazı sistemler bulunmaktadır.

Erkek, sperm

Dişi, yumurta

Çiftleşme, döllenme

Bu da eşeyli olarak kendi içerisinde belli sistemleri üzerinden gerçekleşen üremedir. Eşeyli üreme aynı zamanda kendi içerisinde dış döllenme ve iç döllenme olarak ele alınır. Dış döllenme ebeveynlerin vücut dışında gerçekleşen bir olaydır ve iç döllenme ise dişinin içinde gerçekleşir. Özellikle bu durum önemli karasal üreme konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir.

Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir? Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları Nelerdir ?
Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir? Hayvanlarda Üreme Sistemleri Ve Organları Nelerdir ?

Hayvanlarda Üreme Organları

Hayvanlarda üreme organları erkekler ve dişiler olarak farklılık yaratmaktadır. Bu bağlamda erkek üreme organları şu şekilde öne çıkıyor; çift testis, kanal sistemi, eklenti üreme bezleri ve üretra ile penisten oluşmaktadır. Sırası ile üreme sistemleri kapsamında erkek hayvanlarda bu organlar kullanılır.

Aynı şekilde dişi üreme organları açısından bakıldığı vakit ise yine sırası ile belli başlı bazı organlar öne çıkmaktadır; Yumurtalık (Ovarium), yumurta kanalı, döl yatağı ağzı, döl yatağı ve vulva olarak ifade edilmektedir. Eşeğin ya da eşeysiz ödeme kapsamında sperm bu bölgelerden geçiş yapmak suretiyle, yumurtayı döllemektedir.


Web Tasarım