Harita ve Projeksiyon Yöntemi Nelerdir?

Harita ve Projeksiyon Yöntemi Nelerdir?

Harita ve Projeksiyon Yöntemi Nelerdir?

HARİTA

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçeğe göre küçültülerek, bir düzlem üzerinde gösterilmesi ile elde edilen çizime harita denir.Haritacılıkla ilgili bilim dalına kartoğrafya denir.

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan özellikler şunlardır:

Kuşbakışı olarak tam yukarıdan görünür şekilde çizilmiş şekilde gerekir.

Belli bir ölçeğe göre çizilmiş bir şekilde gerekir.

Çünkü; ölçeksiz çizimler harita değil, kroki olur.

Bir düzleme aktarılmış olması gerekir.

KROKİ

Herhangi bir yerin, kuşbakışı olarak görünüşünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktarılmasına kroki denilmektedir.

Harita ile kroki arasındaki fark, krokinin ölçeksiz, haritanın ise ölçekli olması ikisinin arasındaki farktır.

Bilgilerin Haritaya Aktarılmasında Kullanılan Yöntemler:

Yeryüzüne ait unsurlar nokta, çizgi ve alanlar kullanılarak haritalara aktarılır. Bazı hususların haritaya aktarılmasında ise birden fazla yöntem kullanılabilir.

Harita Elemanları Nelerdir?

Tüm haritalarda bulunması gereken 5 temel eleman vardır.Bunlar;

ÖLÇEK

Haritalardaki küçültme oranına ölçek denilir.

Harita ve Projeksiyon Yöntemi Nelerdir?

Ölçek iki şekilde gösterilir.

Kesir ölçek: Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ölçeklerdir. 1/500, 1/5.000, 1/50.000, 1/500.000 gibi.

Kesir ölçeklerde pay her zaman 1 olur. Paydada yer alan sayı ise, haritası çizilen alanın kaç defa küçültüldüğünü göstermektedir.Paydadaki sayı büyüdükçe, ölçek küçülür.

Çizik (Grafik) Ölçek: Eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde küçültme oranının gösterildiği ölçeklerdir.


Web Tasarım