Harita Çeşitleri Nelerdir?

Harita Çeşitleri Nelerdir?

Harita Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde kullanılan birçok farklı harita vardır. Bu haritalar insanlar için büyük kolaylıklar sağlamakla beraber oldukça pratik bilgiler sunmaktadır.Haritanın birçok çeşidi bulunmaktadır.

Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

İdari ve Siyasi Haritalar

Ülkelerin başka ülkeler ile olan sınırları siyasi haritalarda gösterilmesidir.Ülkelerin kendi içlerindeki şehir ayrımı ise idari haritalarda gösterilmiştir.

Beşeri ve Ekonomik Haritalar

Nüfus, yerleşme, turizm, sanayi vb. dağılışlarını gösterilmesidir.

Fiziki Haritalar

Yeryüzünde yer alan coğrafi şekilleri fiziki açıdan değerlendiren haritalardır.

Özel Haritalar

Özel olarak hazırlanan haritalardır. Meteoroloji gibi.

Ölçeklerine Göre Haritalar

Büyük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/20.000 olan haritaların kapsadığı haritalardır.

Harita Çeşitleri Nelerdir?

Orta Ölçekli Haritalar

1/200.000 ile 1/500.000 arasındaki haritalardır.

Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçek olarak 1/500.000 den küçük olan haritaları kapsamaktadır.

Konularına Göre Haritalar

Genel Haritalar

Genel haritaları toplumun genel kesimi kullanmaktadır.

Topoğrafya Haritaları

Eş yükselti yöntemi ile yapılan harita çeşididir.

Fiziki Haritalar

Yeryüzünün kabartı ve çukurlularını gösteren haritalara fiziki haritalar denilmektedir.

Siyasi ve İdari Haritalar

Uzunluk ve alan bulmak için bu haritalardan yararlanılmaktadır. Yer şekilleri ise bu haritada yer almaz.

Duvar ve Atlas Haritaları

Eğitim ve öğretim amacı için yapılmış olan haritalardır.

Özel Haritalar

Belirli bir konuya odaklanan harita çeşitleridir.

Araziden Yararlanma Haritaları

Arazi yapısı ile ilgili olan haritalara verilen isimdir. Özellikle tarım ürünleri ve tarım arazileri bu haritada yer almaktadır.

Ekonomi Haritaları

Ekonomiye dayalı olan dağılışları göstermek için yapılan haritalardır.

Hidrografya Haritaları

Bir bölgenin su potansiyeli hakkında bilgi vermek amacıyla hidrografya haritalarından yararlanılır.

İzoterm Haritaları

Bir bölgenin sıcaklık dağılışı bu haritada yer alır.Sıcaklıkla ilgili ayrıntılar bu haritalarda yer alır.

Jeomorfoloji Haritaları

Bu haritalar ile yeryüzü şekillerinin ayırt edilmesi sağlanmaktadır.

Nüfus Haritaları

Dünyanın genelinde veya belirli bir bölgedeki nüfus dağılışını göstermeye yarayan haritalardır.

Toprak Haritaları

Bir bölgeye ait toprak özellikleri ve dağılışı toprak haritalarında yer almaktadır.

 


Web Tasarım