Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir?

Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir?

Haçlı Seferleri ya da Haçlı Akınları, 1096-1272 yılları arasında, Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa’nın isteği ve çeşitli vaatleri üzerine, genellikle Müslümanların elindeki Orta Doğu toprakları (Kutsal Topraklar kabul edilir) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri akınlar bütünüdür.1096 ve 1270 yılları arasında 8 Haçlı seferi düzenlenmiştir.

Haçlı Seferleri Nedir ve Ne Zaman Başladı?

1090 yılına yaklaşırken, Bizans impratoru I.Aleksios, Türk topraklarına sefer düzenlemek istediğini Papa’ya iletti. Bunun en büyük nedeni ise Türk ordularının Malazgirt Zaferinden sonra Suriye ve Filistin’i de almasıdır.1095 yılında Clermont Konsili toplandı.Bu konsile Papa II. Urbanus başkanlık yaptı. Kurultay 10 gün boyunca müzakerelerde bulundu. 10 günün sonunda Avrupa’da egemen olan barış politikasından vazgeçildi.1 yıl boyunca sefer hazırlıkları yapıldı ve 1096 yılında Haçlı Seferleri başladı.

Haçlı seferlerinin ekonomik nedenleri

a) Fakir Avrupalıların, İslam ülkelerinin zenginliklerini elde etme düşüncesi.

b) Türk ve İslam devletlerinin elinde bulunan önemli ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi.

c) Avrupa da baş gösteren işsizlik sorunu.

d) Feodalitenin etkisiyle halkın yoksul düşmesi İpek ve Baharat Yolu’nun Müslümanların eline geçmesi.

e) Hıristiyanların Doğu’nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi.

Haçlı seferlerinin siyasal sebepleri

a) Türklerin Anadolu’daki ilerlemeleri.

b) Bizans’ın, Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi.

c) Avrupa da, macera arayan bir sınıfın ortaya çıkması.

Haçlı seferlerinin dini sebepleri

a) Müslümanların elinde bulunan Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi önemli şehirlerin Hristiyanlar tarafından alınmak istenmesi.

b) Kluni (Cluny) tarikatının faaliyetleri.

c) Papa ve din adamlarının Hıristiyanları Müslümanlara karşı doldurması.

d) Hıristiyanlığı yayma düşüncesi.

4-Haçlı seferlerinin sosyal nedenleri

Hristiyan şövalyelerin şan ve şöhret isteği içerisinde olması.

Haçlı Seferleri Sonuçları

1- Avrupa halkının kilisenin kutsallığına ve Papa’ya olan güveni sarsılmıştır.

2- Trabzon Rum Pontus ve İznik Rum Devletleri kuruldu.

3- Krallıklar ve kilise güç kaybederken burjuva sınıfı güç kazandı.

4- Matbaa ve barut gibi yeni icatlar Avrupa ülkelerine getirildi.

5- Hristiyanlık – İslamiyet arasındaki çatışma arttı.

HAÇLI SEFERLERİ VE TARİHLERİ

I.Haçlı Seferi (1096–1099)

II.Haçlı Seferi (1147–1149)

III.Haçlı Seferi (1189–1192)

IV.Haçlı Seferi (1202–1204)


Translate »

Web Tasarım