Gazneliler Kimdir?

Gazneliler Kimdir?

Gazneliler, 963 – 1186 yılları arasında Maveraünnehir, Afganistan, Hindistan’ın kuzeyi ve Horasan’da hüküm sürmüş olan Türk devletidir.

Gazneliler adlarını başkent edindikleri, hâlen Afganistan sınırları içinde bulunan Gazne şehrinden almıştı.Gazne Devleti’nden önce bu topraklarda hüküm sürmüş olan Fars asıllı Samanîlerin siyasi ve kültürel etkisinden dolayı Gazneli Türkler, zaman içerisinde Farslaşmışlardır.

Gaznelilerin kurucusu sayılan Alp Tegin, Samanîlerin ordu komutanlarındandı. Ancak hanedanlığın tam anlamıyla kuruluşu, onun damadı Sebük Tigin döneminde mümkün olmuştur.Sebük Tigin, Gazne şehrini başkent yaparak Samani sultanlarının egemenliğinden kurtulmuştur.

Gazneliler Devleti Hükümdarları

Gazne devleti kurucusu Alp Tekin ve yıkılma döneminin hemen öncesindeki Sultan Husrev Melik ile toplam 22 hükümdar yer almıştır.

Alp Tekin (961-962 yılları arasında hüküm sürdü.)

Ebu İshak İbrahim (962 ile 965 yıllarında hükümdar.)

Bilge Tegin (965-971 yılları arasında)

Piri Tegin (971 ile 976 yılları arasında hüküm sürdü.)

Sebük Tegin (976 ile 996 yılları arasında hükümdar olmuştur.)

İsmail (996-997 arasında.)

Gazneli Mahmud (997 ile 1030 yılları arasında en bilinen hükümdar.)

Ebu Ahmet Muhammed (.. -1041 yılları arasında)

Sultan Mesud (1030-1040)

Sultan Mevlud (1040-1048 tarihlerinde)

Sultan Mesud (1048-1049 yılları arasında sultan)

Sultan Ali (1049 ile 1051 arasında hükümdar. )

Sultan Abdulreşid (1051-1052)

Sultan Tuğrul (1051 ile 1053 yıllarında)

Sultan Ferk Zad (1053-1059 arasında hükümdar olmuştur.)

Sultan İbrahim (1059 ile 1099 arasında hükümdarlık yapmıştır.)

Sultan Mesud (1099 ile 1115 yıllarında hükümdar olmuştur.)

Sultan Şir Zad (1115-1116 arasında)

Sultan Arslan Şah (1116-1117 yıllarında)

Sultan Behram Şah (1117 ile 1152 arasında hükümdar olmuştur.)

Sultan Husrev Şah (1152-1160 arasında)

Sultan Husrev Melik Şah (1160 ile 1187 arasında.)

Gazneliler Kimdir?

Gazneliler, Afganistan’da kurulmuş ilk Türk-İslam devletlerinden biridir.İran asıllı bir devlet olan Samani devletinden ayrılarak 968 yılında kurulmuş bir devlettir.Türk boyları tarafından kurulmuştur.225 yıl boyunca İç Asya denilen yerde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Gazneliler harita
Gazneliler

Gazneli Devleti Özellikleri

Gazneli devletinin tarih sahnesindeki özellikleri;

İlk Türk-İslam devletlerinden biridir.

İsimlerini kuruldukları bölge olan Afganistan’ın Gazne şehrinden almışlardır.

Alp Tigin tarafından kurulmuşlardır.

Devlet en güçlü dönemini Sultan Mahmut dönemidir.

Sultan unvanını kullanan ilk hükümdarları Sultan Mahmut olmuştur.

Hindistan topraklarına yaptıkları seferler ve Hindistan’a hakim olmaları sayesinde İslam dininin yayılmasını sağlamışlardır.

Dağılma dönemine girmeleri Dandanakan savaşını kaybetmeleri ile başlamıştır.

Gaznelileri Kim Yıktı?

Önce dağılma dönemine girip daha sonra yıkılma sürecine geçen Gaznelilerin dağılma dönemine girme sebebi Dandanakan savaşıdır. 1040 yılında Selçuklu Devleti ile girdikleri Dandanakan savaşını kaybeden Gazneliler dağılma ve yıkılma sürecine girmişlerdir.

 


Translate »

Web Tasarım