Frank Plumpton Ramsey Kimdir ?

Frank Plumpton Ramsey Kimdir ?

Filozof

Doğum tarihi: 22 Şubat 1903, Cambridge, Birleşik Krallık

Ölüm tarihi ve yeri: 19 Ocak 1930, Guy’s Hospital, Londra, Birleşik Krallık

Frank Plumpton Ramsey Kimdir ?

İngiliz matematikçi ve filozof Frank Plumpton Ramsey (1903-1930), matematiksel mantıkta bir otorite olarak kabul edildi.

Frank Ramsey 22 Şubat 1903’te doğdu. Babası Arthur Ramsey, Magdalen Koleji’nin başkanıydı. Ramsey’nin Winchester College’daki mükemmel çalışması ona Cambridge’deki Trinity College’a burs kazandırdı.1924’te Allen Üniversitesi bursiyeriydi ve aynı yıl King’s College üyeliğine seçildi ve üniversitede matematik öğretim görevlisi olarak atandı.

Ramsey’nin erken gelişmiş yetenekleri Cambridge’de efsaneviydi. Yaklaşık on altıncı yaşından itibaren matematik ve matematiğin büyük ölçüde kullanıldığı diğer konularda teorisyenler ona danıştı. Ekonomist John Maynard Keynes, “Cambridge’de yaşayan ekonomistler, lisans günlerinden beri teorilerini onun eleştirel ve mantıksal fakültelerinin keskin sınırında denemeye alışmışlardır.” Ve gerçekten de kısa hayatında Ramsey ekonomi teorisine iki önemli katkı yaptı: “Bir Matematiksel Tasarruf Teorisi” ve “Vergilendirme Teorisine Bir Katkı”. Bunlardan ilki olan Keynes, bunun “matematiksel iktisada şimdiye kadar yapılmış en dikkate değer katkılardan biri” olduğunu yazdı.

Ancak dönemin en iyi soyut teorisyenlerini zorlayan konuya, matematiğin temellerine Ramsey’nin katkıları daha da etkileyiciydi. 22 yaşında Bertrand Russell ve Alfred North Whitehead’in matematiksel teorilerini Continental eleştirmenlerine karşı parlak bir şekilde savundu. İlk takdir edenlerden biri olduğu Ludwig Wittgenstein’ın Tractatus’unu kullanan Ramsay, mantıkçı teoriye yönelik en ciddi itirazlardan bazılarını ortadan kaldırmayı başardı. Russell ve Whitehead tarafından Principia Mathematica’nın en savunmasız kısımlarından biri olan ad hoc indirgenebilirlik aksiyomunun nasıl ortadan kaldırılabileceğini gösterdi ve bu çalışmada kullanılan özdeşlik kavramını geliştirmenin yollarını önerdi.

Frank Plumpton Ramsey kim
Frank Plumpton Ramsey’in Hayatı

Ramsey, bilim felsefesine de önemli katkılarda bulunmuştur.Bilimde teorinin oynadığı rolü açıklığa kavuşturma çabasıyla, Gilbert Ryle ve SE Toulmin tarafından daha da geliştirilen bir tema olan bilimsel yasaların “çıkarım lisansları” olarak kabul edilebileceği önemli fikrini ortaya attı.Amerikalı filozof CS Peirce’in tümevarımsal mantık konusundaki çalışmalarını ele alan Ramsey, inançların kabul edilebilirliği için daha keskin kriterler sağlamaya çalıştı.

Dilin erişemeyeceği önemli gerçeklerin olup olmadığı sorusu üzerine Ramsey, arkadaşı ve meslektaşı Wittgenstein’dan daha da ileri gitti.Bir nesil Cambridge öğrencisi tarafından tekrarlanan bir cevap verdi: “Söyleyemediğimiz şeyi söyleyemeyiz ve ıslık çalamayız da.”

Ramsey, geniş çapta, katıksız gücü ve zeka kalitesi ve çalışmalarının özgünlüğü ve vaadi açısından kendi neslinde eşi benzeri olmayan biri olarak görülüyordu.İri, “Johnsonvari” bir yapıya sahip bir adam olarak, konuşmada açık sözlü ve açık sözlüydü ve olağanüstü yetenekleri konusunda alçakgönüllüydü. 19 Ocak 1930’da 26 yaşında bir operasyon sonucu öldü.

Tiplerle ilgili Russell kuramına büyük katkıları oldu.1926’da, Principia mathematica’da ortaya konan, tiplerle il­gili “dallanma” kuramının zorluklannın çö­zülebileceğini gösterdi ve bu kuramın ye­rine, mantıksal çelişmeleri ortadan kaldır­maya yeterli olan, tiplerin “basit” kuramını koydu.Ramsey’in yazdığı makaleler ölü­münden sonra, The Foundations ofMat- hematics and Other Logical Essays (Ma­tematiğin temelleri ve mantık üstüne baş­ka denemeler) [1931] adlı bir kitapta bir araya getirildi.


Web Tasarım