Fizikte potansiyel farkı

Fizikte potansiyel farkı

Fizikte, genellikle volt cinsinden ölçülen potansiyel fark, bir elektrik devresindeki iki nokta arasındaki birim yük başına enerji farkını temsil eder.Elektrik akımının akışını yönlendirir.Bir bileşen arasında potansiyel bir fark varsa, yükler hareket ederek akım oluşturur.Bu kavram, elektrik devrelerini anlamak için temeldir ve Ohm Yasası (V = I * R) ile tanımlanır, burada V potansiyel farktır, I akımdır ve R dirençtir.


Translate »

Web Tasarım