Enzim Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Enzim Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Enzim canlılar tarafından üretilebilen çoğunluğu protein yapısında bulunan biyolojik katilazörlerdir. Hücre içinde tepkime hızlarını ölçmekle görevlidirler.Hücre dışında etkinliklerini koruyabilirler

Enzim canlılar tarafından üretilebilen proteinler olarak bilinirler.Görevleri vücut içerisindeki tepkimeleri ve özgüllüğü ölçmek olarak tanımlanır.

Enzim Nedir?

Enzim, çoğunluğunun protein yapısında olduğu ve yalnızca canlılar tarafından doğal şekilde üretebildiği katilazör sınıfında bulunurlar.Enzim yapısal olarak iki ayrı kısımda değerlendirilebilirler.Bunlar basit ve bileşik olarak isimlendirilirler.Enzimler, daha az enerji harcayarak işlevde bulunmaya yardımcı proteinlerdir.

Enzim Ne İşe Yarar?

Enzimler canlılar için oldukça önemli olan proteinlerdir.Canlıların vücut içerisinde üretebildikleri enzimler, çoğu zaman hücre içerisinde bulunurlar.Fakat hücre dışında da varlıklarını sürdürebilirler.Enzimler genel olarak, reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürebilme özellikleriyle bilinirler.Bunun yanında daima bir reaksiyon içerisinde olurlar.

Enzim Özellikleri ve Görevleri

Enzimler cansız ortamda da görev yapabilme özelliğine sahiptirler.

Aynı tür reaksiyonu bozulmadan tekrardan yapabilme özellikleri vardır.

Sürekli bir reaksiyon gerçekleştirirler.

Gerçekleşecek olan reaksiyonların hızlı şekilde dengelenmesini sağlarlar.

Etki ettikleri maddelerin sürekli dış tarafından reaksiyon başlatırlar.

Biyolojik reaksiyon türlerinin aktivasyon enerjisini düşürebilirler.

Basit Enzim Nedir?

Enzimler iki ayrı grupta yer alırlar.Bunlardan ilki basit enzimlerdir.Basit enzimler, sadece proteinden meydana gelen enzim türleridir.Reaksiyon direkt olarak protein kısmından başladığından basit enzim ismini alırlar.En iyi örnek olarak sindirim enzimleri gösterilebilir.

Bileşik Enzim Nedir?

Bileşik enzimler iki ayrı kısımdan oluşurlar.Bunlar protein ve vitaminlerden oluşan enzimler ile protein ve mineral maddelerden oluşan enzimlerdir.Bunların protein olan kısımlarına apoenzim denir.Bileşik enzimlerin ayrı ayrı görev yapmaları mümkün değildir. Bunun nedeni, enzimin etki yaptığı maddeyi protein kısmı belirler.

Koenzim ise reaksiyonu gerçekleştirmekle görevlidir.Bu organizmalarda metal iyonlar ile vitaminlerin eksik olması halinde canlı hastalanır.Örneğin, A vitamini görmedeki reaksiyonları gerçekleştiren enzimlerin bir parçasıdır.Eğer ki A vitamini eksikliği mevcutsa kişide görme sorunları veya gece körlüğü durumu yaşanabilir.

Enzimin Önemi Nedir?

Enzimlerin canlılar için önemli olduğu ifade edilebilir.Katılmış oldukları tepkimeleri hızlandırmanın yanında ayrıca, canlılardaki metabolizma faaliyetlerinde oldukça önemli bir yere sahiptirler.Enzimlerin katılmış oldukları faaliyetlerin tümü hassas denilebilecek ortamda gerçekleşmektedir.Bu sebeple, enzim faaliyetlerinde problemler çıkması durumunda hücre ölümleri yaşanması muhtemel olabilir. Enzimler, peynir ve meyve suyu gibi gıda alanlarında sıklıkla kullanılırlar.

Enzimlerin Biyolojik İşlevleri

Enzimler hücre içerisinde sinyal iletiminde görevlidirler. Diğer işlevlerin yerine getirilmesinde önemli rol oynarlar.

Vücudun hareket etmesinin sağlanması enzimler sayesinde gerçekleşir.

Ateş böceklerinde ışık üretiminde rol oynarlar.

Virüsleri hücreleri hastalandırmak için kendi enzimlerini kullanırlar.

Hayvanların sindirim sistemlerinde önemli bir kısım olarak yer alırlar.

Metabolizmadaki tüm aşamalar enzimler sayesinde gerçekleşir.Enzimler olmazsa metabolik aşamalar gerçekleşmeyecek ve sindirim olmayacaktır.

Bazı enzimler farklı ortamlarda iken etkinleşirler.

Enzimlerin Hastalıklarda Yeri

Homeostaz için enzim etkinliği kontrolü oldukça önemlidir. Kritik olan enzimlerde herhangi bir mutasyon, aşırı üretim, az üretim veya yokluk durumlarında genetik hastalıklar meydana gelebilir.Vücudumuzda yer alan enzimlerin herhangi birinin hasta olmasının ölümcül hastalıklara yol açabiliyor olması, enzimlerin önemini gösteriyor.

Enzim hastalıklarının bazıları tedavi edilmediğinde ise zeka geriliği söz konusu olabiliyor.Enzimlerdeki bazı kusurlar ise kansere yol açar.Vücut genom bölgesinde bulunan tahribatı iyileştirmekte oldukça zorlanır. Mutasyonlar arttıkça hasta kişide kanser çeşitleri artar ve yayılım göstermeye başlar. Kısacası enzimler vücudun devamlılığı için çok önemlidirler.


Web Tasarım