Enderun nedir ne işe yarar?

Enderun nedir ne işe yarar?

Enderun mektebi, Enderun’un II.Murad ya da Fâtih Sultan Mehmed döneminde açılmış olduğu konusunda iki görüş ileri sürülmekte olsa da II. Murad zamanında aslen Edirne Sarayı’nda teşkil edildiği söylenebilir.Zamanla çeşitli değişikliklere de uğramak ile beraber Osmanlı’nın son zamanlarına kadar varlığını sürdüren saray okulu olmaktadır. Hristiyan ailelerden devşirilmiş olan çocukların zeki ve de gösterişlileri saraya alınıp özel şekilde yetiştirilirlerdi.

Enderun Mektebi Amacı Nedir?

Enderun mektebinin temel amacı fen, matematik, coğrafya eğitimleri, beden eğitimi ve uygulamalı idari işler eğitimi verilmesidir.Ayrıca yeteneklerine uygun sanat eğitimleri ile beraber teorik şekilde İslami bilgiler ve de dil eğitimi verilmesidir.Askerlik, siyaset ve de teknik konuların ağırlıklı okutulduğu Enderun mektebinin özelliği, saray içerisinde bulunması ve de bütün derslerin Türkçe dilde okutulmasıdır. Fatih Kanunnamesi ile Enderûn mektebinin durumu Osmanlı devrinde Türkçe devlet dili olarak da önem verildiğini göstermektedir.

Enderun Neden Kurulmuştur?

Osmanlı Devleti’nde Enderun merkez ve taşra yönetimlerine mülki ve askeri idareci yetiştirmek için kurulmuştur. Devlet yönetiminde önemli kademelere gelecek kişiler Enderun aracılığı ile yetişmişlerdir.Enderun’un esas hedefi ise askeri temele dayanan Osmanlı Devleti’ne yetenekli kumandanlar yetiştirmektir.Sürekli bir büyüme hainde olan Osmanlı Devleti’nin en doğru şekilde yönetilebilmesi için donanımlı ve yetenekli kişilerin yetiştirilmesi gerekirdi.Enderunlarda verilen eğitim devlete yönetici yetiştirmek içindir.

Enderun Mektebi Ne Zaman Kapatıldı?

Askeri, siyaset ve teknik konularda ağırlıklı derslerin okutulduğu Enderun’da zamanla değişimler ortaya çıkmıştır.Modern eğitimlerin yaygınlaşması sonucunda Enderun de modern eğitime geçmiştir. Tanzimat’tan önceki dönemlerde devlet görevlerindeki kişilerin üstünlüklerini kaybetmeleri ile birlikte halk arasında da devlerin ileri gelenlerinin değeri sarsılmıştır.Özellikle Osmanlı Devleti’ndeki Enderun 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanının ardından tamamen kapatılmıştır.

Osmanlı Döneminde Enderun’a Kimler Girerdi?

Osmanlı Döneminde Enderun’da genellikle sadrazam, kaptan paşa ve çok sayıda sancak beyleri yetiştirilmiştir.Osmanlı Devleti’ndeki yeniçeri ağaları, şairleri, eyalet valileri ve sanatçılar da Enderun’da yetişmişlerdir.Eğitim kurumunda önemli bir yere sahip olan Enderun mekteplerinde yetişen kişiler Osmanlı Devleti’nde önemli yerlere girmişlerdir.


Web Tasarım