Ekim Devrimi Nedir?

Ekim Devrimi Nedir?

Bolşevik İhtilali Nedir?

Yıkılmaya yüz tutmuş olan imparatorluk, ihtilal için uğraşan örgütlerin içeride ve dışarıda yaptıkları faaliyetler ile çalkalanıyordu.Rus – Japon Savaşı ve sonradan gerçekleşen I.Dünya Savaşı, Rus Çarlığı’nın da sonunu getirmişti. Köylü isyanları ve işçi grevleri sonucunda Bolşevikler hiç beklemedikleri bir zamanda iktidara geldi.Bolşeviklerin iktidara gelmesi sonucunda dünya tarihinde bir ilk yaşanarak, sosyalist devlet kuruldu.

Bolşevik İhtilali Sonuçları Nelerdir?

Dünya Savaşı’nın katılımın büyük bir ısrarla Çarlık ve daha sonra da Geçici Hükümet tarafından sürdürülmesi halk tarafından mutsuzluk ile karşılanmıştı.Çünkü halkın beklentisi çok daha farklıydı.Açlık ve sefalet içinde hayatını sürdürmeye çalışan köylüler, kadınlar, işçiler ve çocuklar işe yarar bir çözüm görmek istiyorlardı.Bunun için de devamlı bir arayış içindeydiler.Bu dönemde çok ağır yaşam koşulları içinde hayatını sürdürmeye çalışan bu geniş kitlelerin huzursuzluğu, daha 1905 yılında çıkan ayaklanmalarla ön plana çıktı. Bu durum ise, Bolşeviklerin yıldızını parlattı.

Birinci Dünya Savaşı ise, Rusya’da çok büyük bir yokluk ve sefalete neden oldu.Rusya Boğazların kapalı olması nedeni ile dış ülkelerden yardım alamıyordu. 1916-1917 kış ayları ise çok sert geçmiş, yakacak, giyecek, açlık tüm Rusya’yı etkilemişti. 1917 Şubat ayında ise, grevler, ekmek kıtlığı, lokavtlar ve gösteriler herkesin Rusya’nın anarşi uçurumundan düşünmesine neden oluyordu.Bu nedenle de ordunun başındakiler sadece iki seçenekleri gördü.Ya ayaklananlar bastırılacak ya da halkın üzerine asker gönderilecekti.Başka bir yol ise, Duma ile işbirliği içinde politik bir çözüm aranacaktı.İkinci alternatif kullanılarak Duma Çar’ın tahttan inmesini ve onun sahip olduğu tüm yetkilerini Duma’ya vermesi teklifinde sundu.Bunun sonucunda Çar, hakkından feragat etti ve böylelikle de Romanov Hanedanı son buldu.

Duma üyeleri ise sürekli yanılıyor ve belli bir plan yapamıyorlardı.Bunun sonucunda ise, isyanlar çıkıyordu.Böyle bir ortamda ise Bolşevik İhtilali yani bir diğer adı ile Ekim Devrimi yaşandı.Kışlık Saray’ın çevresine toplanan Bolşevikler iktidara geldiklerini ilan ettiler.1917-1922 yılları arasında ise, İç Savaş yaşandı.Lenin, bu devrimin gerçekleşebilmesi için idamın gerekli olduğunu savunuyordu.Fakat düşüncelerini hayata geçiremeden 1924 yılında ise, hayatını kaybetti. Bu dönemde ise, iktidarda olan tek parti Sovyetler Birliği Komünist Parti’ydi. Bunun sonucunda da Lenin’in fikirleri dikkate alınmadı.Aynı zamanda tüm ülke Stalin’in diktatörlüğünü ve II.Dünya Savaşı’na tüm ülkenin sürüklenişini izledi.


Web Tasarım