Edward Chace Tolman Kimdir ?

Edward Chace Tolman Kimdir ?

Edward Chace Tolman Kimdir ?

Psikolog 

Doğum tarihi: 14 Nisan 1886, West Newton, Massachusetts, ABD

Ölüm tarihi ve yeri: 19 Kasım 1959, Berkeley, Kaliforniya, ABD 

Edward C.Tolman’nın Hayatı

Edward Chace Tolman (1886-1959) Amerikalı bir psikolog ve davranışçı hareketin liderlerinden biriydi.Tolman’a göre davranış, amaçlar ve beklentiler tarafından yönlendirilen kasıtlı eylemlerden oluşur.

Edward Tolman, 14 Nisan 1886’da Newton, Mass’ta doğdu.1907’de Newton devlet okullarından ve 1911’de Massachusetts Institute of Technology’den mezun olduktan sonra, Harvard’da psikoloji alanında yüksek lisans yaptı.Harvard’da (1911-1915) Tolman, akademik dünyanın iki yeni psikolojik fikir grubuna ilk tepkisine tanık oldu.Gestalt psikologlarınınki (Wolfgang Köhler, Kurt Koffka ve Max Wertheimer) ve davranışçı John B. Watson’ınkilerdi.

Edward Chace Tolman Kim
Edward Chace Tolman’nın Hayatı

Tolman’ın daha sonraki davranış teorisinin kökleri bu iki ekole dayanmaktadır.Gestalt psikolojisinden kalıp fikrini ödünç aldı.Tolman’ın teorisinde, algı, motivasyon ve biliş, uyarılma kalıplarının tanımlandığı ve yorumlandığı ve tepki kalıplarının planlandığı ve yürütüldüğü süreçler olarak kabul edilir.Davranışçılıktan, bu tür zihinsel süreçlerin nesnel olarak kaydedilebilen davranışsal özellikler açısından nesnel olarak tanımlanması gerektiği fikrini ödünç aldı.Böyle bir nesnellik, yalnızca farelerin, kedilerin, maymunların vs. Zihinsel süreçlerimizde özel veya öznel olan her ne ise, iddiasına göreydi.

1918’de Tolman, Berkeley’deki California Üniversitesi’ne gitti ve burada farelerde labirent öğrenimi üzerine çalışmaya başladı.Berkeley’deki psikoloji bölümünü dünyaca ünlü yapan bir araştırma programını yaptı.1932’de Tolman , Hayvanlarda ve İnsanlarda Amaçlı Davranış’ı yayınladı.Bu kitap, Tolman’ın amaçlı davranışçılığını sunuyor ve Berkeley laboratuvarında fare öğrenimi üzerine yaptığı yeni araştırmayı gözden geçiriyor.

Edward Chace Tolman Biyografi
Edward Chace Tolman’nın Yaşamı

1932’den itibaren, Tolman ve öğrencileri, hayvanların öğrenmesi üzerine sürekli bir kağıt selini ortaya çıkardılar. Tolman’ın diğer tek kitabı Savaşa Doğru Sürüşler (1942) idi.Bu kitap, insanları savaşa iten güdülere bir açıklama ve savaşın olmadığı bir toplumda uygulanması gereken sosyal kontrollerin bir açıklaması arayışında hayvan davranışları üzerine yapılan çalışmaları inceledi.Kitap ayrıca Sigmund Freud’un Tolman’ın motivasyon teorisi üzerindeki güçlü etkisini de gösteriyor.

14 Haziran 1949’da California Üniversitesi’nin vekilleri Akademik Senato’ya bir ültimatom verdiler.Yeni özel sadakat yeminini imzalayın yoksa kovulmakla karşı karşıya kalın! O gün Tolman, akademik özgürlüğe yönelik bu çıplak saldırıya boyun eğmeyi reddettikleri için naipler tarafından kovulan, imzalamayanların lideri oldu. 10 yıllık bir mahkeme mücadelesinden sonra, naiplerin davası mahkemeler tarafından reddedildi.Özel sadakat yemini anayasaya aykırı ilan edildi ve imza atmayanlar birikmiş maaşla eski durumuna getirildi.19 Kasım 1959’da Tolman, Berkeley’de öldü.

Tolman kuramı nedir?

İşaret Öğrenme-Gizil Öğrenme-Amaçlı Davranış (TOLMAN)

Tolman’a göre davranış dışsal olmaktan ziyade içsel bir değişimdir.Öğrenme, belirli olayların diğer olaylara yol açtığı bir öğrenme sürecidir.Davranışın hedefe ulaşmak gibi bir amacı vardır.Buna amaçlı davranışçılık denir.


Web Tasarım