Edward Bradford Titchener Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi 

Edward Bradford Titchener Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi 

Edward Bradford Titchener Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi

Doğum tarihi: 11 Ocak 1867, Chichester, Birleşik Krallık

Ölüm tarihi ve yeri: 3 Ağustos 1927, Ithaca, New York, ABD 

Edward Bradford Titchener Kimdir?

Anglo-Amerikan psikolog Edward Bradford Titchener (1867-1927), yapısal psikoloji okulunun başıylndaki kişiydi.

Edward Titchener, 11 Ocak 1867’de Chichester, İngiltere’de doğdu.Aile yaşlı ve seçkindi, ancak çok az servet vardı. Titchener, burslu olarak en iyi Anglikan hazırlık okullarından biri olan Malvern College’a girdi ve karakteristik bir dürtü ve mükemmellik sergiledi.Bir yıl, konuk Amerikalı şair James Russell Lowell tarafından okul ödülleri takdim edildiğinde, Titchener o kadar sık ​​arandı ki Lowell, “Bay Titchener, yüzünüzü görmekten bıktım” dedi.

Aile, Titchener’ı Anglikan din adamları için gönderdi, ancak onun ilgisi din değildi.1885’te klasikler bursuyla Oxford’daki Brasenose Koleji’ne girdi, ancak kısa süre sonra biyoloji ve ardından karşılaştırmalı psikoloji çalışmasına döndü.İngiltere’nin ilk deneysel biyologlarından Sir John Scott Burdon-Sanderson ve Darwinizm’in iki büyük savunucusu TH Huxley ve John George Romanes ile tanıştı.Titchener, karşılaştırmalı psikolojiye ilgi duymaya devam etti, ancak konu onu tatmin edecek kadar yapı veya kesinlik yoktu.

Edward Bradford Titchener Kim
Edward Bradford Titchener’in Yaşamı

Birkaç yıl önce Leipzig’de Wilhelm Wundt, insan zihninin sistematik ve deneysel bir bilimi olarak psikolojiyi kurmuştu.Burdon-Sanderson, Titchener’a “yeni psikoloji” alanında lisansüstü çalışmasını orada yapmasını önerdi.Titchener, Wundt ile aradığı türde bir çalışma buldu ve insan deneyimine ilişkin bu analitik çalışma, onu hayatının geri kalanında meşgul etti.

1892’de doktorasını aldıktan sonra Titchener, Cornell Üniversitesi’nde yeni kurulan psikoloji laboratuvarında bir pozisyonu kabul etti.Psikoloji felsefeden bağımsız hale geldiğinde hızla tam profesör ve psikoloji bölümü başkanı oldu.Deneysel psikoloji ders kitaplarındaki boşluğu doldurmak için, Outline of Psychology (1897) ve dört ciltlik devasa Deneysel Psikoloji (1901-1905) adlı eserlerini yayınladı.İlham veren bir konuşmacıydı ve dersleri nesiller boyu Cornell öğrencileri arasında bir efsane haline geldi.

Edward Bradford Titchener Biyografi
Edward Bradford Titchener’in Hayatı

Titchener, teknolojinin aksine psikolojiyi bir bilim olarak vurguladı ve belirli bir uygulama kavramı olmadan deneyimin gerçeklerini anlamayı arzuladı.Onun yapısal ekolü, deneyim dünyasını deneyimleyen birey açısından inceledi ve deneyimi sinir sistemi açısından açıkladı.Yapısalcılığın modeli kimyaydı, görev günlük yaşamın karmaşık deneyimlerini temel bileşenlerine göre analiz etmek ve ardından bileşimin doğasını anlamaya çalışmaktı.Birincil aracı, deneyimin sistematik olarak tanımlanması olan iç gözlemdi. Titchener’ın A Textbook of Psychology (1910) adlı kitabı okulun kutsal kitabı oldu.

3 Ağustos 1927’de Titchener Ithaca’da öldü.Bir referans noktası olarak o ve sistemi olmadan, sistematik psikoloji kaosa sürüklendi ve belki de bu nedenle genel psikolojik sistemin günü kısa sürede sona erdi.

Titchener’e göre bilincin elemanları

Titchener, temelde üç bilinç durumunun varlığına inanmaktadır: duyumlar, imgeler ve duygusal durumlar.

Duyumlar (sensations), algının temel unsurlarıdır.Görüntü, ses, koku ve çevrede bulunan fiziksel nesnelerin sebep olduğu diğer deneyimlerde ortaya çıkar.İmgeler (images) düşüncelerin elemanlarıdır ve geçmiş bir yaşantının hatırası gibi şu an aslında mevcut olmayan yaşantıların resmedildiği süreçlerde bulunur.Duygular (affections) coşku elemanlarıdır ve sevgi, nefret, mutsuzluk gibi hallerde bulunur.Titchener, Psikolojiye Bir Bakış’ta(1896) araştırmalarında keşfettiği duyum elemanlarının bir listesini vermiştir.Bu liste 44.000’den fazla duyum niteliğini içermektedir. Bunların çoğu görsel ve işitseldir.Titchener zihinsel elemanların birbirinden ayırt etmeye yarayan belirli özellikleri olduğunu söylemiştir. Wundt’un nitelik ve yoğunluk özelliklerine ek olarak Titchener, süreklilik ve belirginlik özelliklerini eklemiştir. Nitelik (quality), soğukluk ve renk gibi bir elemanı diğer elemanlardan ayıran özelliklerdir.

Yoğunluk (intensity), bir duyumun parlaklığı veya gürültüsü gibi özelliklerdir.Süreklilik (duration), bir duyumun zaman içerisindeki seyrini açıklar. Belirginlik (clearness), bilinçli bir deneyimde dikkatin rolünü açıklar.Dikkat odağında olan bir deneyim, dikkatin yönetilmediği bir deneyimden daha baskındır.

Titchener döneminde psikolojide kadınların yeri

Bir grup psikolog “Titchener’in Deneycileri” adı altında bir araya gelip sözel raporlar halinde araştırmaları tartışmışlardır.Bu toplantıları Titchener kontrol ediyor, konuklarını ve konuları o belirliyordu.Titchener’in öğrencisi olan Boring’in nişanlısı ve başka bir kadın deneycilerin toplandığı odanın yanındaki odada beklemişlerdir ve “Aralık kalan kapıdan gelen konuşmaları dinleyerek sansürsüz erkek psikolojisinin neye benzediğini öğrenmişlerdir.”1912 yılında yapılacak toplantıya, dönemin araştırmacılarından Christine Ladd Franklin (1847-1930) katılmak ve toplantıda deneysel psikoloji üzerine bir bildiri okumak istemiştir. Franklin, Göttingen Üniversitesi G. E. Müller’in laboratuvarında ve Helmholtz’un laboratuvarında renk vizyonu üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca Hopkins Üniversitesi’nde matematik bölümünde doktora derecesi almak için gerekli tüm koşulları sağlamıştır.Fakat kadın olduğu için bu unvan Franklin’e verilmemiştir.Anca kırk dört yıl sonra bu hata düzeltilmiş ve Franklin’in hakettiği unvan verilmiştir.Franklin’in toplantıya katılma isteği Titchener tarafından reddedilmiştir ve Titchener bu durumu bir arkadaşına şu şekilde ifade etmiştir: “Toplantılara kadınları almadığım için Mrs Franklin beni taciz ediyor, gösteri yapmak ve basına yansıtmakla tehdit ediyor.”[6] O dönemde durum böyle ilerlerken Titchener, dönemin önde gelen üniversitelerinden Harvard ve Columbia üniversitelerinin yaptığından çok farklı bir yaklaşımda bulunmuş, doktora programına katılan öğrencilerin üçte birini kadınlardan oluşturmuştur.Ama hala deneyci toplantılarına kadınların katılması konusundaki olumsuz tavrını sürdürmüştür.Titchener’in teşvikleri üzerine psikolojide ilk doktora derecesini Titchener’in öğrencisi olan Margaret Floyd Washburn almıştır.Washburn daha sonraki kariyerinde Amerikan Psikoloji Derneği başkanlığına kadar yükselmiştir.


Web Tasarım