Dünya Ve Ahiret Konu Anlatımı

Dünya Ve Ahiret Konu Anlatımı

Dünya Ve Ahiret Konu Anlatımı

İslam inancında dünya ve ahiret önemli kavramlardır.Dünya geçici ve kusurlu bir alem olarak kabul edilirken, ahiretin sonsuz ve mükemmel olduğuna inanılır.Müslümanlar, ahirette kendilerinden sorumlu tutulacakları için bu dünyadaki eylemlerine odaklanmaya teşvik edilir.İslam dini öldükten sonra dirilmeye inanan dinlerin başında gelir.İslam’a inanan herkes ahiret gününe de inanmak zorundadır.

İmanın şartları 6 tanedir.Bu şartlardan bir tanesi de ahirete imandır.Ahirete iman mutlaka her Müslümanın inanması gereken bir durumdur. Aksi takdirde ahirete imanı kabul etmeyen kişiler İslam dininde çıkmış kabul edilir.Çünkü İslam dini için emrolunan tüm şartların kabul edilmesi ancak imanı imanın var olduğunun göstergesidir.

Din Kültürü Ahlak Bilgisi Ahirete İman Konu Anlatımı

İslam dininin inanç esasları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Ahirete imandır.İslam dinine göre dünya hayatı kısa ve geçici bir hayattır.Dünyanın dünyada kişinin yaşadığı sürece ömür hayatın bittikten sonra dünyadan ayrılma vaktine ise ecel denir.İslam’a göre ölüm bir yok oluş değildir.Tam tersi yeniden bir başlangıç olarak kabul edilir.Çünkü Allah dünya hayatı bittikten sonra ve bütün canlılar öldükten sonra insanları başka bir alemde yeniden dirilecektir.Dünyada kötülük yapan herkes ahirette cezasını çekerken, dünyada iyilik yapan herkes de ahirette mükafatını alacaktır.Böylece dünya hayatında bir sınama olduğu kabul edilmesi gereken bir durumdur.

Dünyanın Sonu Kıyamet Ve Yeniden Dirilme

İslam dinine göre İsrafil adı verilen Melek Sur adlı bir alete üflemesiyle dünya hayatı tamamen son bulacak, bütün canlılar ve yaşamakta olan herkes ölecektir.Bu duruma Kıyamet adı verilir.Kur’an-ı Kerim’e göre dünya hayatının sona ermesi ve ahiret hayatın başlaması iki aşamalı olarak gerçekleşir.

Birinci aşama İsrafil’in ilk kez sura üflemesiyle gerçekleşirken, dünya hayatı sona erer. Bütün canlılar ölür.Belli bir süre sonra İsrafil sura 2. Defa üfler bu defa da dünyada yaşamış olan bütün insanlar tekrardan dirilerek mahşer adı verilen alanda toplanır.Kişiler burada dünyada yaptıkları her şeyden hesaba çekilir.İnsanların dünyada yaptığı iyi ve kötü işlerin tamamı Mizan denilen bir terazide tartılarak kişinin cennetlik ya da cehennemlik olduğu belirlenir. Kıyamet günü kimse tarafından bilinemez kıyamet gününü tek bilen kişi yüce Allah’tır.

Ahiret Hayatı

Allah-ü Teala insanları akıl ve irade sahibi olarak dünyaya göndermiştir.Özgür varlık olan insanlar aklıyla iyi ve kötüyü ayırt ederek kendi yolunu bulabilir.Bir şey yapıp yapmama özgürlüğü kişinin kendi iradesine aittir.Bundan ötürü her insan yaptığından ve yapması gerekip de yapmadığından sorumludur. İslam dini kişilerden dini, ahlaki bireysel ve toplumsal tüm sorumluluklarını yerine getirilmesini ister.Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek fakirlere yardım etmek insanın emir ve sorumluluklarındandır.

İslam’a göre insan her zaman dürüst olmalı, yalan söylememeli, hile yapmamalı, haksızlık etmemeli, hırsızlık yapmamalı, kumar oynamamalı, içki içmemeli, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır.İslam dinine göre insanın yaptığı her hareketten kendisi sorumludur.Ancak Allahü Teala affedici ve merhametlidir.Bunun için daha önce işlediği günahlardan pişmanlık duyan herkes tövbe ederek ibadetlerine devam etmelidir.

İslam’a göre inanıp ibadet edenler, salih amel işleyenler cennetler ödüllendirilecek, tam tersini inkâr eden zalim ve haksızlık yapanlar ise cehennemde cezalarını çekecektir.Bu sebeple dünya hayatı insanlar için kısa bir hayattır ve insan bu dünyada yaptığı her şeyin karşılığını iyi ya da kötü ahirette alacaktır.İnsanın dünya hayatında bir sınav olduğunu unutmaması ve bu sınavı başarı ile atlabilmesi için dünyada Allah-u Teala’nın emirlerine uyup yasaklarından uzak durması gerekmektedir.

 


Web Tasarım