Düğün Çiçeği Nedir?Bakımı Nasıl Yapılır Ve Özellikleri Nelerdir?

Düğün Çiçeği Nedir?Bakımı Nasıl Yapılır Ve Özellikleri Nelerdir?

15-40 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler genellikle tüylü, nadiren tüysüzdür; boğum noktalarında yapraksız kök filizleri oluşturur. lYapraklar 1-8.5 x 1.5-10 cm boyutlarda ve 2-3 loblu; loblar genişçe yumurtamsı, kenarlar sıklıkla keskin çentikli-dişli, yüzeyler ise tüysüz veya cılız tüylüdür; yaprak uçları küt veya ucu aniden sivrilir şekildedir; yaprak sapı 1.25-25 cm uzunlukta ve havlıdır.Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 2.5 cm çaptadır; taç yapraklar 7-14 mm boyda, 5-7 adet ve ters yumurtamsı formdadır; çanak yapraklar taç yapraklardan kısadır; çiçek tablası genellikle kıllı, nadiren tüysüzdür.Meyveler sert kabuklu, dairemsi formda, 3 mm çapta ve yassıdır; kenar omurgalı ve gaga (dar uç kısım) mızraksıdır.

Düğün çiçeği, halk arasında Deve tabanı, yağlı bide, yağlı ot, Buğdaycık, Beverach, Buydaycık, Katırnalı, Yağlı çiçek, Basur otu, Sarı çiçek, Mayıs çiçeği isimleri ile de bilinir.

Düğün Çiçeği Nedir?

Düğün çiçeği, düğünçiçeğigiller ailesine ait olan bir bitkidir.Köklerindeki minik yumrular nedeni ile bu ismi almıştır.Bazı türleri süs çiçeği olarak yetiştirilse ve doğal olarak Güney Anadolu’da ekin tarlaları içinde yetiştirilse de, bir türü hem yenir hem de şifacılık için kullanılır.

Düğün Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Düğün çiçeğinin tohumları erken çıkar. Yaz aylarının başında ise, pörsür ve hemen toprağa karışır.Bir sonraki yıl yeniden gelişmek için enerji toplamaya ihtiyacı vardır.Oldukça yayılmacı bir bitkidir.

Düğün Çiçeği Özellikleri

Düğün çiçeğinin, sarı çiçekli kalp ve böbreğe benzeyen bir görünüme sahip çiçekleri vardır.Düğün çiçeği, şifacılıkta ve gıda olarak kullanılıyor.Düğün çiçeği, artrit, romatizma ve nevralji gibi sorunlarda sıkça kullanılır.Çiçeğin toprak üstü kısımları ise genellikle sabun yapımında kullanılıyor.Kurutulmuş çiçekleri ise baharat ve reçel olarak kullanılıyor.Ciltteki yaralar ve yankılar için de tedavi edici bir özelliği vardır.


Web Tasarım