Dört Halife Kimdir? Dört Büyük Halife Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Dört Halife Kimdir? Dört Büyük Halife Dönemi Özellikleri Nelerdir?

4 halife dönemi

4 halife dönemi 632 – 661 yıllarını kapsar. Bu dönemde Hz. Muhammed’in vekil olarak atadığı isimler halife olarak görev almıştır. Halifelerin temel görevleri arasında fıkıh ve alanlarında yapılan çalışmaları düzenlemek ve denetlemek yer alıyordu. 29 yıllık süreçte İslam hukuku ve sünneti hakkında birçok eser kaleme alınmıştır.

Dört Büyük Halife

1-Hz.Ebu Bekir

27 Ekim 573 tarihinde Mekke’de doğdu. Tam adı Ebû Bekr Abdullah bin Ebî Kuhâfe’dir. Lakaplarından biri Ebu Sıddık’tır. Kuran’ı Kerim’de de dört kez geçen ”Sıddık” kelimesi güvenilir, dürüst demektir. Hz. Ebu Bekir’in bir diğer lakabı ise yâr-ı gâr’dır. Mağara arkadaşı anlamına gelen bu lakap, Hz. Muhammed ile Sevt mağarasında saklandıktan sonra kendisine verilmiştir.

 

Hz.Muhammed’in vefatından sonra halife olan Hz.Ebu Bekir, Zeyd ile birlikte Kuran-ı Kerim mushaf haline getirilmiştir.

2-Hz.Ömer

Hz. Ömer 634 – 644 yılları arasında halifelik yaptı. Her zaman adaleti gözeten biri olduğu için kendisine Faruk-ı Ekber ismi verilmiştir. Hz. Ömer’in 10 yıllık halifelik döneminde başta Mısır ve Irak olmak üzere birçok ülke fethedildi. Fethedilen ülkelerde kimsenin dini inancına ve yaşam tarzına karışılmadı.Sasani Devletinin yıkılması ile birlikte İslamiyet hızla yayıldı.

Kendisi, Hz. Muhammed’in izinden giderek fakir bir yaşam sürdü.Halife olmasına rağmen en düşük maaşı kendisi aldı.Savaş ganimetlerini ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı. O dönem içerisinde vergi ve zekat vermek istemeyen birçok devlet lideri vardı. Mugire Bin Şube’nin kölesi tarafından saldırıya uğrayan Hz. Ömer, 644 yılında vefat etti.

3-Hz.Osman

Hz. Osman, 574 yılında doğdu. Tam adı Osman Bin Haffan olan halife cennetle müjdelenen on sahabeden biridir 650 yılından sonra halifeye karşı muhalif bir grup oluşmaya başladı. Hz. Osman, 656 yılında evine giren saldırganlar tarafından öldürüldü.

4-Hz.Ali

Hz. Osman’ın ölümünden yaklaşık bir hafta sonra Hz. Ali halife oldu.Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı kendisine Haydar-ı Kerrar yani Allah’ın Aslanı lakabı verilmiştir.Aynı zamanda Hz. Muhammed’in damadı olan Hz.Ali, Kufe Mescidinde iken Haricilerin saldırısına uğradı.Zehirli bir kılıçla yaralanan 4. halife, 661 yılında vefat etti.


Web Tasarım