Disakkaritler Nelerdir?Disakkarit Nedir, Özellikleri Neler?

Disakkaritler Nelerdir?Disakkarit Nedir, Özellikleri Neler?

Disakkaritler Nelerdir?Disakkarit Nedir, Özellikleri Neler?

Disakkaritler nelerdir ya da disakkarit nedir, biyoloji kapsamında ele alınabilir.Bu bilim kapsamında ele aldığımızda disakkarit için iki monosakkaritin glikozidik bağ ile birleştirilmesi ile oluşan şekerdir, tanımını verebiliriz. Disakkaritlerin özellikleri arasında en bilinene ise “Monosakkaritler gibi suda çözünürler” özelliği örnek verilirken aynı zamanda suda çözünen basit şekerlerdir de denilebilir.Karbonhidratlar grubunda yer alan disakkaritlerin, disakkarit çeşitleri olarak laktoz, maltoz ve sükloz olmak üzere üç tanedir.

Disakkarit Nedir?

Karbonhidratlar, doğada en fazla bulunan ve enerji verme özelliği ile bilinen makro besin maddeleridir.Karbonhidrat, vücutta enerjinin temel kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu önemli özelliği ile karbonhidrat enerjisi, özellikle beyin fonksiyonları ve yüksek tempolu egzersizler için önem taşımaktadır.Özellikle vücut sağlığı için yaptığımız diyette alınması gereken enerjinin büyük bir kısmını karbonhidrat açısından zengin gıdalardan karşılarız.Bu gibi durumlarda karbonhidratların enerjisi çok önemldir. Canlılar için önemli olan karbonhidratlar, vücudumuzda ve gıdalarda üç farklı formda yani üç farklı çeşitte bulunmaktadır.

Bunlar: 1) Monosakkaritler 2) Disakkaritler ve 3)Polisakkaritler olarak bulunurlar.

Bu formlar içinde ele alacağımız Disakkaritler karbonhidratlar içinde yer almaktadır. Disakkaritler, iki monosakkaridin yani iki şeker halkasının bir araya gelmesi ile oluşur. Disakkaritler de Monosakkaritler gibi disakkarit kaynaklı gıdalara yani basit şekerler ya da basit karbonhidratlardır.Disakkaritlere çift şekerler de denir. Süt şekeri olarak da bilinen çift şekerler, iki basit şekerin birleşmesi ile oluşur.Disakkaritleri oluşturan maltoz, sükroz ve laktoz önemli disakkaritlerdir.Yani canlılardaki en önemli disakkaritler maltoz, laktoz ve sakkarozdur (sükroz).

Disakkarit Çeşitleri Nedir?

Karbohidratlar doğada ve yiyeceklerimizde en çok bulunan besin ögesidir.Karbohidratların en önemli özelliği, yeryüzünde yaygın olarak bulunan organik molekül olmalarının yanı sıra vücuda enerji sağlayan önemli bir besin ögesi olmalarıdır.Buna örnek verecek olursak, ihtiyacımız olan günlük enerjinin %50-60’ını karbohidratlardan sağlarız. Bunun yanı sıra karbohidratlar, gıda sanayinde önemli bir yer tutmaktadır.Söz gelimi kıvam verici, tatlandırıcı, jel oluşturucu, yağları ikame edici gibi özelliklerinden dolayı kullanılırlar.Ayrıca aroma ve renk maddelerini tutucu özelliklerinin yanı sıra besinsel lif olarak da önemli fonksiyonları vardır.Yine karbohidratlar toksik olmadıkları için kullanımları güvenlidir ve doğada parçalanabilir özellikte olduklarından çevre kirliliğine yol açmazlar.

Karbonhidratlar kendi içinde iki sınıfta gruplandırılmaktadır.Bunlar içinde en sık kullanılan sınıflandırma ise basit ve bileşik karbohidratlar şeklindedir. asit Karbohidratlar: Monosakkaritler (glukoz, fruktoz, galaktoz), Bileşik Karbohidratlar: Disakkaritler(laktoz, sakkaroz, maltoz) Polisakkaritler (homopolisakkaritler, heterosakkaritler/ nişasta, glikojen, sellüloz)

Disakkaritler Nelerdir?Disakkarit Nedir, Özellikleri Neler?

Disakkarit Özellikleri Neler?

Karbohidratlar karbon, oksijen ve hidrojenden oluşmuş organik bileşiklerdir.Organik olarak birleşen bu üç elementin sayısına, birleşim düzenine ve insan metabolizmasında kullanım alanlarına göre çeşitli yapıda ve isimde karbonhidratlar vardır.Bunlar bitkiler tarafından fotosentez yoluyla üretilen, tüm canlıların enerji kaynağı olarak yararlandıkları, yaşamsal önemi olan C, H ve O elementlerinin oluşturduğu organik maddelerdir.Genel formülleri de CnH2nOn veya Cn(H2O) şeklinde gösterilebilmektedir.

Birleşik karbonhidratlar grubunda yer alan disakkaritlerin genel formülleri ise C12H22O11+ H2O olarak ifade edilir.Disakkaritler, yapılarında glikozidik bağla birbirine bağlanmış iki monosakkarit birimini içerirler.En önemli disakkaritler laktoz, sakkaroz, maltozdur.Disakkaritler iki monosakkaritin ayrılması ile oluşan karbonhidratlardır.Disakkaritler hidroliz ile ayrışmaya uğrayarak monosakkaritleri verirler.Disakkaritler, monosakkaritlere göre daha kolay kristalleşirler.Suda daha çok alkolde daha az çözünürler.Doğrudan doğruya mayalanmazken hidroliz yolu ile ayrışanlar mayalanabilirler.


Web Tasarım