Değerler ve Değerlerin Kaynağı Nedir?

Değerler ve Değerlerin Kaynağı Nedir?

Toplum tarafından benimsenmiş ve alışılagelen her türlü düşünce, kural ve uygulamalara değer denir.Bir söz veya davranışın, doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü olarak tanımlanması değerler sayesindedir.

İyi, kötü kavramları ahlaki değerlerle; güzel, çirkin kavramları sanatsal değerlerle; helal, haram kavramları dinî değerlerle ilgilidir.Değerler, maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır: Tarihî yapılar, elbiseler, araç ve gereçler maddi değer; inanç, gelenek, örf, âdet, duygu ve davranışlar da manevi değer kapsamına girer.

Tarihî camilerimiz, mimari açıdan maddi, dinî bir yapı olmasından dolayı da manevi değerleri bir arada birleştiren yapılardır.İnancımız, vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız, İstiklal Marşı’mız ve devletimiz bizi biz yapan ve bizi bir vücudun organları gibi bir arada tutan değerlerimizdir.Bizler bu değerler için yaşar ve gerektiğinde canımızı dahi bu değerler uğruna seve seve verebiliriz.Değerlerimizin temeli ailede atılır, arkadaşlarla şekillenir, eğitim sistemimizle ve inançlarımızla da en mükemmel şeklini alır.

 


Web Tasarım