Çu Enlay Kimdir ? Hayatı Ve Biyografisi 

Çu Enlay Kimdir ? Hayatı Ve Biyografisi

Eski Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı  

Doğum tarihi: 5 Mart 1898, Huaian, Çin

Ölüm tarihi ve yeri: 8 Ocak 1976, 305 Hospital of People Liberation Army 

Diğer adıyla Zhou Enlai ‘nin Biyografisi

Chou En-lai’nin Yaşamı

Chou En-lai (1898-1976), Çin Komünist lideri ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin başbakanıydı.1920’lerden itibaren Chou, Çin Komünist partisinin üst düzey liderleri arasındaydı.

Chou En-lai, Kiangsu Eyaleti, Huaian’da toprak sahibi bir ailede dünyaya geldi. Her iki ebeveyni de o çocukken öldü ve Chou, Mukden’de geleneksel bir ilköğretim eğitimi aldığı amcasıyla birlikte yaşamaya gönderildi.

1917’de Chou eğitimine devam etmek için Japonya’ya gitti.Milliyetçi bir Çin öğrenci örgütünün faaliyetlerine katıldı ve Japon kaynakları aracılığıyla Marksist düşünceyle tanıştı.1919’da Dördüncü Mayıs öğrenci hareketi patlak verdiğinde, Çinli öğrenciler arasındaki aktif siyasi mayaya katılmak için Tientsin’e döndü.Nank’ai Üniversitesi’ne kaydoldu ve burada radikal bir öğrenci gazetesinin editörü oldu.1920 başlarında bir gösteriden sonra diğer öğrencilerle birlikte tutuklandı ve 4 ay hapsedildi.

Çu Enlay'ın Özgeçmişi
Çu Enlay’ın Yaşamı

Hapisten çıktıktan sonra Chou, bir çalışma-çalışma programı için Fransa’ya gitti ve kısa süre sonra Fransa’da aktif olan Fransız ve Çinli sosyalistlerin etkisi altına girdi.Genç bir komünist örgüt olan Çin Sosyalist Gençlik Kolordusu’na üye oldu ve 1922’de Berlin şubesini kurdu. Aynı yıl Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Avrupa şubesinin yürütme kuruluna seçildi.Komünist parti o sırada Sun Yat-sen’in Kuomintang’ı (KMT) ile müttefik olduğundan, Chou da KMT’ye katıldı ve Avrupa genel merkezinin yürütme komitesinde görev yaptı.Bu yıllar boyunca, Chu Teh ve Ch’en Yi de dahil olmak üzere, ÇKP’nin gelecekteki birçok lideri ile yakın ilişkiler kurdu.

Kuomintang ile çalışmak

1924’ün sonlarında Chou Çin’e döndü ve Kanton’da Sun tarafından kurulan ortak Komünist-KMT devrimci karargahında çalışmaya başladı.Chou kısa süre sonra, Çan Kay-şek’in komutanı olduğu Whampoa Askeri Akademisi’nin siyasi bölümünün müdür yardımcısı (ve fiilen müdür vekili) oldu.Bu kapasitede Chou, daha sonra Kızıl Ordu’nun çekirdek subay grubunu oluşturacak olan ve aralarında Lin Piao’nun da bulunduğu birçok öğrenci ile bağlantılar kurdu.

Ağustos 1925’te Chou, o sırada Çan Kay-şek’in kontrolü altındaki baş askeri güç olan KMT’nin 1.Ordusunun 1.Tümeninin siyasi komiserliğine getirildi.1925 kışında, Kwangtung Eyaletinin yakın zamanda ele geçirilen East River Bölgesi’nin özel komiseri oldu.Bununla birlikte Chou, Mart 1926’daki Chung-shan gambot olayından sonra, Çan Kay-şek’in KMT’nin kontrolünü askeri bir darbeyle ele geçirdiğinde bu iki görevi de kaybetti.

Kuomintang orduları 1926 yazında savaş ağalarına karşı Kuzey Seferi’ne başladığında, Chou Şanghay’a gitti ve şehirde bir işçi isyanı örgütlemek için çalıştı.Chou daha sonra Çan’ın birlikleri şehre girmeden hemen önce Şanghay’ı ele geçiren genel grevi yönetti.Ancak Chou, Chiang’ın başlattığı terörden kaçtı ve KMT’nin resmi liderliğinin hala Komünist ittifakı desteklediği Wuhan’a kaçtı.Nisan ayında oradaki Komünist Partinin Beşinci Ulusal Kongresi’nde ilk kez Merkez Komite ve Politbüro’ya seçildi ve Askeri Komite’nin başkanı oldu. Wuhan’daki KMT de 1927 yazında Komünistlerden ayrıldığında, Chou tekrar kaçtı. Komünist subayların kaçmasıyla oluşturulan küçük bir askeri gücün sorumluluğunu üstlendi ve 1 Ağustos’ta Nanchang ayaklanmasına önderlik etti.

Bu olaylar sonucunda Komünist parti kargaşa içindeyken Chou, Komünist Partinin Altıncı Ulusal Kongresi için Moskova’ya gitti ve görevlerine yeniden seçildi.1929’da Çin’e döndü ve Şanghay’daki parti liderliğini korumaya çalışan gizli bir polis olan Kızıl Muhafızları kurdu.1931 baharında Chou, parti merkeziyle daha yakın bir bağlantı kurmak için Mao Tse-tung ve Chu Teh tarafından kontrol edilen Ch’ingkan Dağ Sovyeti’ne gönderildi.Orada Chu Teh’in ordusunun siyasi komiseri oldu.Bu üssün 1934’te terk edilmesi gerektiğinde, Chou, kuzeybatıda Yenan’a Uzun Yürüyüş’te bir askeri subay olarak görev yaptı

Yenan’da Chou, Komünist parti için önemli bir müzakereci olarak ortaya çıkmaya başladı.General Chang Hsüeh-liang ile Aralık 1936’da Chang’in Sian’da Çan Kay-şek’i kaçırmasıyla sonuçlanan ateşkes düzenlemeleri üzerinde çalıştı. Sian’a çağrılan Komünist heyetin lideri olarak Chou’nun Çan Kayşek’in hayatını kurtardığına inanılıyor.Bu noktadan Çin-Japon savaşının sonuna kadar Chou, büyük ölçüde Chiang Kai-shek ve hükümetiyle ortak Japon karşıtı meseleler üzerinde müzakerelere katıldı. Chou, savaş döneminin çoğunu Milliyetçi başkenti Chungking’de geçirdi.Burada kişisel çekiciliği, zekası ve inceliği onu Komünist pozisyonunun basın, yabancı diplomatlar ve bağlı olmayan Çinliler için etkili bir sözcüsü haline getirdi.

Kasım 1944’ten itibaren Chou, ABD büyükelçisi Patrick J.Hurley, Milliyetçi hükümet ve Komünistler arasındaki müzakerelere düzenli olarak katıldı. 1946’nın başlarında, Çin’in geleceği üzerine General George Marshall ile müzakerelerde Komünist ekibin başındaydı.Bu tartışmalar sona erdiğinde Chou, Yenan’a döndü.

Çin Halk Cumhuriyeti

1949’daki Komünist zaferden sonra Chou, Halk Cumhuriyeti’nin başbakanı oldu. Yeni hükümet bürokrasisinin oluşturulmasından ve yönlendirilmesinden büyük ölçüde sorumluydu ve 1958’e kadar aynı zamanda dışişleri bakanıydı.1949’dan sonra, Halk Cumhuriyeti’ni destekleyen komünist olmayan siyasi gruplarla ilişkileri sürdürmekten de büyük ölçüde sorumluydu.

1950’nin başlarında Chou, Moskova’da Sovyetler Birliği ile bir ittifak anlaşması müzakere etti ve 1952’de tekrar Moskova’ya gitti ve burada başka anlaşmalar müzakere etti.1957’de Polonya ve Macaristan’ın Sovyetler Birliği ile olan ihtilaflarından kaynaklanan sorunların çözümü için müzakerelerde önemli bir rol oynadı. Çin-Sovyet ilişkileri kötüleştikten sonra, Ekim 1961’de Sovyet partisinin Yirmi İkinci Kongresi’nden ayrılan Çin heyetine önderlik etti.

Chou ayrıca, büyük ölçüde Kore Savaşı’nın bir sonucu olarak ortaya çıkan Çin-Amerikan ilişkilerinde akut krizlerle de uğraşmak zorunda kaldı.2 Ekim 1950’de Hindistan büyükelçisi aracılığıyla, Amerikan birlikleri 38. paraleli geçerse Çin’in savaşa müdahale edeceği konusunda bir uyarıda bulundu. Amerika’nın bu uyarıyı reddetmesi, Kore’de Amerikan ve Çin birliklerinin doğrudan karşı karşıya gelmesine neden oldu. Ancak, Chou’nun 1955’teki girişimiyle, Varşova’da Çin-Amerikan büyükelçilik görüşmeleri başladı.

Chou ayrıca Afro-Asya uluslarına yönelik Çin politikasının oluşturulmasında ve uygulanmasında da öne çıktı.Asya ve Afrika’da kapsamlı turlar yaptı. 1954’te Cenevre Konferansı’nda Çin heyetine başkanlık etti ve Fransızların Çinhindi’yi tahliyesi için şartların hazırlanmasında etkili oldu.1960 yılında Çin sınırlarını Burma, Nepal, Moğolistan, Pakistan ve Afganistan ile sınırlayan anlaşmaların müzakeresinde öncü bir rol oynadı, ancak Başbakan Jawaharlal Nehru ile görüşmek üzere Yeni Delhi’ye yaptığı ziyarete rağmen Hindistan sınır sorununu çözemedi.

Yurt içinde Chou, hem idari sistemin başı olarak hem de partide arabulucu olarak önemli bir rol oynadı.1965’te gelişen Büyük Proleter Kültür Devrimi sırasında Mao Tse-tung’u aktif olarak destekledi, ana hedef Çin toplumuna devrimci coşkuyu yeniden aşılamaktı.1969’daki bu hareketin sonunda Chou, Çin liderliğinin üçüncü sıradaki üyesiydi ve daha sonra, Lin Piao’nun ortadan kaybolmasından sonra ikinci sıradaki üyeydi.

Çu Enlay'ın Biyografisi
Çu Enlay’ın Biyografisi

1975’te Chou kanserden ölüyordu, ancak Çin’e hizmet etmeye devam etti.Ocak ayında Dördüncü Ulusal Halk Kongresi’ne sunduğu rapor, Kültür Devrimi’ni burjuva eğilimlere karşı bir savaş olarak haklı çıkardı ve aynı zamanda Dört Modernleşmeyi (tarım, sanayi, ulusal savunma ve teknoloji) önerdi.Chou, 8 Ocak 1976’da öldü.

1925’te Chou, 1919’da Tientsin’deki öğrenci gösterilerinde aktif oldukları sırada tanıştığı Teng Ying-ch’ao ile evlendi.Aktif bir devrimci lider olarak kaldı ve Uzun Yürüyüşü yapan birkaç kadından biriydi.Şehrin Japon işgali tarafından Pekin’de kapana kısıldığında, Edgar Snow tarafından Japon hatlarından kaçırıldı.Tüm Çin Kadın Federasyonu’nun başkan yardımcısıydı. Çocukları yoktu.


Web Tasarım