Canlıların Temel Bileşenleri Nedir?

Canlıların Temel Bileşenleri Nedir?

Canlıların yapısını meydana getiren temel bileşenler bulunmaktadır.Bu bileşenler organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.Söz konusu bileşenler sayesinde canlılar yaşamlarını sürdürebilmektedirler.Organik bileşenler karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, ATP, enzimler, hormonlar ve vitaminlerdir. İnorganik bileşenler ise su, mineraller, asitler ve bazlar, tuz olmaktadır.

İnorganik Bileşen Nedir?

İnorganik bileşenler canlı vücuduna dışarıdan alınan ve canlı vücudunda sentezlenemeyen bileşenlerdir.Bunlar enzimleri oluşturmak için vücut tarafından kullanılmaktadır. Özellikleri ise şunlardır: Canlı hücrelerin yapısına katılmakta ve metabolizmanın düzenlenmesinde yardımcı olmaktadırlar.Yıpranan dokuların onarılmasında görev almaktadırlar.Sindirim sistemine uğramadan hücre zarından kolay biçimde geçmektedirler.

İnorganik bileşenler hücresel solunumda enerji elde etmek adına kullanılamamaktadır.Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılmaktadırlar.

Söz konusu inorganik bileşenlerin başında su gelmektedir.İnsan vücudunun üçte ikisi sudan meydana geldiği için su miktarının ‘nun altına düşmemesi gerekir.Düştüğü taktirde hayati tehlike başlamaktadır.

Tuzlar, bazların ve asitlerin birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir molekül sudan oluşmaktadır. Hücreler ve hücre dışı sıvılar çeşitli mineral tuzlarını meydana getirmektedirler.Tuzların görevi vücut sıvılarının pH değerini ve ozmotik basıncını dengelemektir.

Organik Bileşen Nedir?

Canlılar tarafından üretilebilen ve dışarıdan alınmayan bileşenlere organik denilmektedir. Organik bileşenlerin yapısında C, H ve O elementleri bulunmaktadır.Ayrıca fosfor, azot, kükürt gibi elementlere de sahiptir.Söz konusu bileşenler karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, nükleik asitler, enzimler ve hormonlardır.

Karbonhidratlar canlıların enerji verici kaynakları arasında ilk sırada yer almaktadır. Yağlar ise insan ve hayvanların temel besinlerinden sayılmaktadır.Proteinler vücut dokularının onarım ve yapımında temel rolü üstlenmektedirler.Enzimler, reaksiyon hızının canlılar için uygun bir seviyeye gelmesini sağlamaktadırlar.

Hormonlar, vücutta yer alan organlar arasındaki haberleşmeyi ve koordinasyonu gerçekleştirirler. Vitaminler enerji verici olmayıp düzenleyici görevi görmektedirler.Büyümeye ve gelişmeye katkı sağlamaktadırlar.Ayrıca üreme üzerinde etkilidirler.

 


Web Tasarım