Çanakkale Cephesi Neden Açıldı?

Çanakkale Cephesi Neden Açıldı?

Türk tarihinin en önemli savaşları arasında yer alan Çanakkale Savaşı, İttifak Devletlerinden Osmanlı İmparatorluğu Ordusu ve İtilaf Devletlerinin orduları arasında gerçekleşmiştir.18 Mart 1915’te başlamış olan Çanakkale Savaşı, neredeyse 9 ay sürmüş ve 9 Ocak 1916 tarihinde Türklerin büyük zaferi ile sona ermiştir.”Çanakkale geçilmez!” sözünün söylendği Çanakkale cephes komutanı ise hepimizin yakından tanıdığı bir isimdir.

ÇANAKKALE CEPHESİ KAÇ YILINDA AÇILDI?

Çanakkale cephesinin Deniz savaşları 19 Şubat 1915 tarihinde açılmış; 18 Mart 1915 senesinde sona ermiştir.Bu tarihten sonra asıl savaşların yaşandığı kara kısmına Gelibolu Yarımadası’nda geçilmiştir.Cephenin asıl açılış tarihi olarak kabul edilen 18 Mart 1915 tarihinde kara savaşları başlamış bu savaşlar 9 Ocak 1916 tarihinde ise sona ermiştir.

ÇANAKKALE CEPHESİ NEDEN AÇILDI?

Çanakkale cephesi’nin açılma nedenleri birçok farklı başlıktan oluşmaktadır.1.Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden olan Çanakkale cephesinin açılması için çok güçlü sebepler ortaya çıkmıştır.Bu sebeplerden bazıları şunlardır;

İtilaf Devletlerinin en büyük müttefiklerinden biri 1.Dünya Savaşı döneminde boğazların kapatılması ile birlikte oldukça zor duruma düşmüş ve ekonomik olarak çökmeye başlamıştır. İtilaf Devletlerinin müttefiklerine yardım götürmek istemesi Çanakkale cephesinin açılmasının ilk sebeplerindendir.

İtilaf Devletleri, Anadolu topraklarındaki petrol yataklarını almak istemektedir.

1911 – 1912 senelerinin arasında Osmanlı İmparatorluğu, Afrika kıtasındaki son toprağı olan Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya vermek zorunda kalmıştır. Ayrıca 1913 senesinde ortaya çıkan Balkan hezimeti de Rumeli’de 5 asırı aşkındır devam eden Türk hakimiyetinin bitmesine sebep olmuştur.Bu durumların sonucu olarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarını geri almak istemiştir.

İtilaf Devletlerinden Fransa ve İngiltere’nin en büyük emellerinden biri İstanbul’u ele geçirmektir. İstanbul’a geçiş yolu ise Çanakkale Boğazı’ndan geçmektedir.Bu durum da Çanakkale cephesinin açılma sebeplerinin başında gelmektedir.

Çanakkale cephesinin açılmasının en önemli nedenlerinden birisi de iki Alman gemisinin Akdeniz’deki Fransız ve İngiliz donanmalarından kaçması ve Türk donanmasına sığındığı sırada Rus limanlarını bombalamasıdır.Bu durum Osmanlı İmparatorluğu’nu savaşa girmek zorunda bırakmıştır.

ÇANAKKALE CEPHESİ KONUTANI KİMDİR?

Çanakkale cephesi komutanları hem İttifak hem de İtilaf Devletleri tarafından oldukça fazladır. İttifak Devletleri’nden Osmanlı İmparatorluğu Ordusundan olmayan sadece iki komutan olmuştur.

Çanakkale cephesi İttifak Devletleri komutanları şu şekildedir;

Mustafa Kemal Bey

Enver Paşa

Cevat Paşa

Selahattin Adil Bey

Kâzım Karabekir Bey

Kaçı Vehip Paşa

Mehmet Esat Paşa

Çolak Faik Paşa

Fevzi Paşa

Yakup Şevki Bey

Halil Sami Bey

Cafer Tayyar Bey

Ahmet Fevzi Bey

Otto Liman von Sanders

Erich Weber

Çanakkale cephesi İtilaf Devletleri komutanları ise şu şekildedir;

Horatio Herbert Kitchener

Winston Churchill

Ian Hamilton

Alexander Godley

John de Roberck

Aylmer Hunter – Weston

William Birdwood

Maurice Bailloud

Henri Gouraud

ÇANAKKALE CEPHESİ HAKKINDA BİLGİ

Çanakkale cephesi, 1.Dünya Savaşı için oldukça büyük bir öneme sahiptir ve bu cephe 1.Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmiştir.1.Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olan bu cephe, Türk Ordusunun büyük zaferi ile sonuçlanmıştır.18 Mart 1915 tarihinde açılan Çanakkale cephesi, 9 Ocak 1916 tarihine kadar etkin bir şekilde açık kalmıştır.Çanakkale cephesinin savaşları Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşmiştir.Bu cephedeki savaşlar genel olarak Osmanlı Ordusu ve Birleşik Krallık orduları arasında gerçeklemiştir. Çanakkale cephesinin sonucunda çok fazla hem sivil hem askeri kayıp verilmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin fitili ateşlenmiş ve Türk halkının savaşı kazanmaya olan inancı artmıştır.

 


Web Tasarım