Yusuf İle Züleyha Kitap Özeti/ Şeyyâd Hamza

Yusuf İle Züleyha Kitap Özeti/ Şeyyâd Hamza

Yusuf İle Züleyha kitap türü: Dini/ Tasavvuf türünde yazılmış bir eserdir. 

Eserin kahramanları:Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Bünyamin, Züleyha (Zeliha), Kitfir

Yusuf İle Züleyha kitap konusu:Kur’an’daki Yusuf Suresi’den ilham alınarak yazılmış romantik bir mesnevidir.

Yusuf İle Züleyha Kitap Özeti/ Şeyyâd Hamza

Yusuf İle Züleyha kitap Özeti

Hz. Yakup Şam’dan Kenan’a göç eder ve İshak ile barışır. Yakup on bir oğlu içinde Yusuf’u bir başka sever. Bu durum kardeşler arasında kıskançlık yaratır. Yusuf, gördüğün rüyayı babasına anlatır. Yakup, ona, “Rüyanı kimseye anlatma” der. Kardeşleri Yusuf’u gezmeye götüreceklerini söyleyerek Yakup’tan güçlükle izin alırlar. Yusuf’u bir kuyuya atıp eve döndüklerinde babalarına, Yusuf’u kurdun kaptığını, geriye kanlı gömleğinin kaldığını söylerler. Yusuf bir kervancı sayesinde kuyudan çıkar. Köle olarak Mısır’a giden Yusuf’un güzelliği hemen duyulur. Mısır azizi Kitfir’in karısı Züleyha Yusuf’u görür görmez ona âşık olur ve onu satın alır. Yusuf, Züleyha’nın tüm yakınlaşma çabalarına rağmen Züleyha’dan uzak durur.

Yusuf İle Züleyha Kitap Özeti/ Şeyyâd Hamza

Züleyha ise Yusuf’u elde edebilmek için türlü oyunlar oynar. Züleyha, çok güzeldir ama Yusuf nefsine yenilmez. Fakat Züleyha’nın yırtığı gömleği Efendisi görür ne yapacağını, kime inanacağını bilemez. O sıra halk da Züleyha’nın bir köleye âşık olmasını ayıplar. Züleyha da kadınları toplar ve Yusuf’u gösterir onlara. Yusuf Züleyha’nın ısrarlarından korunmak, nefsine yenilmemek adına zindanı seçer. Zindanda kaldığı sürece kendine bahşedilen rüya tabiri yeteneğini kullanır. En son Mısır kralının rüyasını tabir eder ve ülkeyi kıtlıktan kurtarır. Tekrar mahkeme kurulur. Züleyha’nın şahitliği ile Yusuf kurtulur, devlette önemli bir makama getirilir. Diğer ülkeler kıtlıktan çok etkilenir. Kardeşleri de Kenan’dan gelir. Sonra aziz’in Yusuf olduğunu anlarlar ve babalarına Yusuf’un gömleğini ikinci kez götürürler. Gömleği Yusuf’un yüzüne sürünce Yakup’un gözleri açılır. Hep birlikte Mısır’a giderler. Böylece, Yusuf’un rüyası gerçekleşmiş olur Züleyha’nın kocası ölünce Yusuf ile Züleyha evlenir. Mısır, Yusuf’un adaletinden çok memnun olur. Yakup’un ölmesiyle Yusuf Allah’a canını alması için dua eder, duası kabul olur ve ölür. Züleyha da buna dayanamayarak ölür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım