Virgül (,) İşareti ve Kullanıldığı Yerler 

Virgül (,) İşareti ve Kullanıldığı Yerler 

Virgül (,) Nedir, Görevleri Nelerdir?

Noktalama işaretleri, yazılı kaynaklarda ve bu kaynakların okunması sırasında anlatılmak istenen konuyu karşı tarafa doğru şekilde iletmektedir. Bu anlamda sıkça karşılaşılan noktalama işaretlerinden biri de virgüldür. Peki, virgül nedir ve görevleri nelerdir?

Virgülün kullanım alanları incelendiğinde, diğer noktalama işaretlerinden daha fazla görevi olduğu görülmektedir. Bu bağlamda virgülü simgelemek için “,” karakteri kullanılmaktadır.

Virgül (,) İşareti ve Kullanıldığı Yerler 
Virgül (,) Nedir?
Virgül Nedir?

Noktalama işaretleri, yazının doğru tonlama ve vurgularla verilmek istenen anlatımı en doğru şekilde yapmaya yardımcı olmaktadır. Virgül de bu bağlamda kullanılan en yaygın noktalama işaretlerinden biridir. Virgül olmayan bir metinde, okuyucunun duraklaması gereken noktaların belirlenmesi kolay olmamaktadır.

Virgülün Görevleri Nelerdir?

Virgül, çok sayıda görevi üstlenen bir noktalama işaretidir. Bu bağlamda, cümle içerisinde aynı görevi üstlenen kelimeler ile sıralı cümleler arasına virgül konulmaktadır. Ara söz ve ara cümleler de buna benzer şekilde yüklem kullanılması gerekmektedir. Özellikle vurgulanmak istenen öğelerden sonra ve uzun cümlede yüklemden uzak düşen öğeyi belirtmek için de virgülden destek alınmaktadır. Ancak virgülün görevleri bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Buna göre virgülün diğer görevleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 

– Tırnak içerisine alınmayan aktarma cümlesinden sonra kullanılır.

 – Konuşma çizgisinden hemen önce konulur.

 – Kendinden sonraki cümleye bağlantılı olarak ret ya da kabul bildiren kelimelerden sonra kullanılır.

 – Hitap sözcüklerinin arkasına konulur.

 – Yazı dilinde başvurulan makam adının ardında kullanılır.

 – Yer adı ve tarihleri birbirinden ayırır.

 – Sayı yazımı esnasında kesirlerden önce konulur.

 – Bibliyografi künyelerinde; yazar, eser ve basım yerini ayırır.

Virgül kullanıldığı alan bakımından oldukça fazla görevi yerine getirmektedir. Ancak bu noktalama işaretinin yanlış yerlerde kullanıldığı örneklerle de karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda; cümle başı ve sonu, soru cümlesi sonu ve ikilemeler arasında virgül kullanılmamaktadır.

Virgülün Kullanım Alanları ve Cümle İçerisinde Örnekleri

Virgül, çok sayıda kullanım alanı olan bir noktalama işaretidir. Bu işaretin doğru yerde kullanımını tam olarak öğrenmek içinse mutlaka örnekleri incelemek gerekmektedir. Bu bağlamda, virgülün her bir kullanım alanının detaylı bir şekilde görülebileceği örnekler aşağıda verilmektedir.

 – Karanlıktan, donmaktan, yanmaktan ve fırtınadan çok korkuyordu. (Eş görevli kelime grupları)

 – Tren seferleri iptal edildiği için o da herkes gibi evine döndü, sessizce memlekete döneceği günü hayal etmeye başladı. (Sıralı cümleler)

 – Belki yardımcı olur diye, asla yardım almaz ya, daha önce deneyimlediğim bir olayı anlattım. (Ara söz ve ara cümleler)

 – Böylece, tüm çalışanların görüşmeler sırasında belirlenen maaşlara ulaştığını tahmin ediyoruz. (Vurgulanma istenen öge)

 – Bugünlük 1 saat spor yeterli, diye düşündü. (Tırnak içine alınmayan aktarma cümlesi)

 – Yanımıza yaklaşan sarı saçlı kadın, elinde adres olduğunu tahmin ettiğim ufak bir kağıt tutuyordu. (Uzun cümlede, özne sonrası)

 – Evet, sıradaki hasta muayene odasına gelebilir. (Sonraki cümleye onay anlamı katan kelime sonrası)

 – Sayın Bakan ve Bakan Yardımcıları, (Hitap kelimelerinden sonra)

Virgül (,) İşareti Kullanıldığı Yerler 
Virgül (,) İşareti Kullanılan Yerler Nerelerdir

 

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, (Başvurulan kurum adı sonrasında)

 – Ankara, 19 Kasım (Yer ve tarihlerin ayrılması)

 – 25,6; 25 tam, onda altı (Kesirleri ayırmak için)

 – Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1938. (Bibliyografi Künyesi)

 – Sabah, yine sabah, tekrar sabah. (Anlamı güçlendirmek için tekrarlanan sözcükler)

 – Şimdi, sevgili konuklar, eğer bana izin verirseniz, sizlere buluşma sebebimizi kısaca özetleyeyim. (Ara cümlelerde)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web Tasarım