Virgül İle Noktalı Virgül Arasındaki Fark Ne?

Virgül İle Noktalı Virgül Arasındaki Fark Ne?

Virgül ve noktalı virgül nedir?

Önce tanımlarla başlayalım. Virgül nedir? Virgül, cümlelerdeki söz öbeklerini birbiri ardınca sıralanan isimleri ve sözcükleri birbirinden ayırmak, kısa bir ‘es’i göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu bir noktalama işaretidir.

Virgül İle Noktalı Virgül Arasındaki Fark

Noktalı virgül ise virgüle yakın bir tanımı olsa da önemli farklara da sahiptir. Noktalı virgül, kendi içinde virgülle ayrılmış grupları, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan, virgülden daha kuvvetli ama noktadan daha zayıf bir duraksama işaretidir.

Virgül İle Noktalı Virgül Arasındaki Fark

Virgül ve noktalı virgül arasındaki fark ne?

Virgül ve noktalı virgül arasındaki farklardan en önemlisi ortak bir cümle içinde kullanıldıklarında ortaya çıkıyor. İlk örnekten başlayalım. Öğeler arasında virgül bulunan sıralı cümleler, noktalı virgül ile birbirinden ayrılır.

Örnek: İkimiz de anlaşamadık; ne sen beni, ne de ben seni anladım.

Cümle içinde aynı değerde olup virgülle ayrılmış grupları ayırmak

Virgül İle Noktalı Virgül Arasındaki Fark Ne?

Örnek: Cumartesi günü Ayşe, Sevgi, Sezgin; pazar günü Mehmet, Murat, Aylin nöbetçi.

Şekil açısından bağları bulunan cümleleri ayırmak

Örnek: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

Virgülle ayrılmış örnekleri başka örneklerden ayırmak

Örnek: İsveç, Norveç, Danimarka; Stockholm, Oslo, Kopenhag.

İki cümleyi birbirine bağlayan bağlaçlar

Örnek: Oldukça zeki, samimi, başarılı; fakat çok tembel bir öğrenci.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım