Şu Destanı Özeti / Anonim 

Şu Destanı Özeti / Anonim 

Şu Destanı türü : Destan olarak yazılmış bir eserdir. 

Şu Destanı anonim bir eserdir.

Şu destanı konusu:Destanda Makedonyalı İskender’in, İran üzerinden Asya’ya doğru yürürken yapılan savaşları ve bu savaşların Türklerle olan kısmını anlatılır.Türk boylarının oluşumu, Türklerin şehir hayatı, aynı zamanda milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmak için düşünen bir Hakanın kaygıları da anlatılan destanın en büyük özelliği, daha sonraki Türk destanlarında gelişecek olan ana fiziği ve süslemeleri önceden işlemesidir.

Şu Destanı Özeti / Anonim 

Şu Destanı Özeti

Şu, Saka Türklerinin hükümdarıdır.

Destan, MÖ 330 – 327 yıllarını kapsamaktadır.

Büyük İskender’in Asya’da yaptığı sefer ile şu destanı başlar.

Büyük İskender burada Şu ile mücadeleye başlar.

Bu yıllarda Büyük İskender, İran’dan Asya’ya doğru İran’da büyük bir Zafer kazandıktan sonra artık asya yolu ona açılmıştır.

Destan, Türklerin Makedonyalı Büyük İskender’le olan olaylarını anlatmaktadır.

Bu destanla ilgili bugünkü bilgilerimiz Divanü Lügati’t Türk’ e dayanmaktadır.Divanü Lügati’t Türk bu destana kaynak olmuştur. Divanü Lügati’t Türk’te Kaşgarlı Mahmut İskender’den “Zülkarneyn” diye bahsetmektedir.

Destana göre Şu, İskender’in gelip geçici bir akın düzenlediğine inanır, bu sebeple de milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmak için İskender’le savaşmak yerine doğuya çekilmeyi uygun bulur.Şu bu sebepten dolayı devamlı geri çekilme eğilimi göstermektedir. Çeşitli mücadelelerden bir süre sonra İskender ile Şu barışırlar. İskender geri döner. Hükümdar Şu da Balasagun’a dönerek bugün Şu adıyla anılan şehri yaptırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım