Şahabettin Süleyman Kimdir?Eserleri Nelerdir?

Şahabettin Süleyman Kimdir? Eserleri Nelerdir? 

Doğum tarihi: 1885, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 1921 

Şahabettin Süleyman

1885 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ailesi Zeybek Türkmenlerinden Çavdarlı Ali Ağa Hanedânı’na dayanır. Şahabettin Süleyman’ın çocukluğu İzmir ve İstanbul’da geçer. İlk ve orta tahsilini sekiz yıllık İzmir İdâdisi’nde tamamlayarak aynı yıl Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’ye kaydolmuştur.

Şahabettin Süleyman Kimdir?

Lise yıllarında edebiyata merak salarak Fransızca öğrenmiştir. 1908 yılında Maarif Nezareti’nde çalışmaya başlamıştır.

Şahabettin Süleyman Kimdir?Eserleri Nelerdir?
Şahabettin Süleyman Kimdir?

Aynı yıl Vefa Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yapmaya başlamış ve edebi faaliyetlerine hız vermiştir. 1911 yılında Mekteb-i Sultani’de Osmanlıca öğretmenliği görevine getirilmiştir. Yine bu okulda felsefe ve edebiyat dersleri de vermiştir. 1921 yılında tatil için gittiği İsviçre’de hastalanarak hayatını kaybetmiştir.

Şahabettin Süleyman Edebi Kişiliği

Henüz lise yıllarında edebiyata ilgi duymaya başlayan Şahabettin Süleyman, genç yaşında çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayımlamıştır.

1908 yılında yakın arkadaşı Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile birlikte “Ümid” isimli bir dergi çıkarmıştır.

Türk basınının önde gelen isimlerindendir. Kendi imkanları ile çeşitli gazete ve dergiler yayımlamış, birçok gazetede de yayın yönetmenliği ve yazarlık yapmıştır.

Şahabettin Süleyman Kimdir?

Fecr-i Ati edebiyatının kurucuları arasında yer almıştır.

Hikâye türünde eseler kaleme almıştır. Ancak Şahabettin Süleyman’ın hikayeleri teknik açıdan pek başarılı olamamıştır.

Eserlerinde son derece ağır bir dil kullanmıştır.

Hikayelerinde yaşadığı devrin aşk ve safahat hayatını romantik bir tarz ile aktarmıştır.

Hikayelerinde mekan tasvirine önem vermemiştir.

Toplumsal konulardan uzak kalmayı seçmiştir.

Şahabettin Süleyman, tiyatro türüne de ilgi göstermiş, bu alanda da eserler vermiştir.

Şahabettin Süleyman kimdir ?

Şahabettin Süleyman Eserleri

“Fırtına” (oyun ve öyküler, 1910)
“Tarih-i Edebiyât-ı Osmaniye” (Osmanlı Edebiyat Tarihi, 1910);
“Çıkmaz Sokak” (oyun, 1912)
“Tenkidat-ı Edebiyye: Namık Kemal” (1913)
“Tenkîdât-ı Edebiyye: Abdülhak Hâmit Hayatı ve Sanatkâr” (1913)
“Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyâtı” (1914)
“Malumatı Edebiyye”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web Tasarım