Küresel iklim değişikliği nedir ?

Küresel iklim değişikliği nedir ?

Küresel iklim değişikliği ve nedenleri nelerdir?

Hayvanlar ve bitkiler üzerinde etkileri ile sonuçları nelerdir ?

Küresel iklim değişikliği son dönemlerde oldukça fazla gündeme gelen bir sorun olarak bilinmektedir. Küresel iklim değişikliğinin canlılar üzerinde birçok etkiye sahip olacağı da söylenebilir.

Küresel Iklim değişikliği, günümüzde oldukça büyük bir sorun olarak bilinmektedir. Dünyadaki Iklim dengesinin bozulmasından kaynaklı olarak ekosistemin ve insanların bu durumdan olumsuz bir şekilde etkileneceğini söylemek mümkündür. Küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak bilinçlendirici çalışmaların yapılmasın da büyük bir önem taşıdığı söylenebilir.

Küresel iklim değişikliği nedir ?

Küresel İklim Değişikliği Nedir ve Nedenleri Nelerdir?

Küresel iklim değişikliği, belirli bir dönemde meydana gelen belirli hava olaylarının değişimlerini ifade etmek için kullanılan bir kavram olarak ifade edilmektedir. Küresel iklim değişikliği denildiği zaman akla gelen bir diğer kavram ise küresel ısınma olarak bilinmektedir. Küresel ısınma kavramı ise gezegenin sıcaklığının ortalamanın üstünde olacak şekilde ısınması olarak ifade edilebilir. Küresel iklim değişikliğinin meydana gelmesi için ortada beş farklı faktörün olduğunu söylemek mümkündür.

İklim değişikliğinin meydana gelmesinde etkili olan faktörler birbirleriyle etkileşim içindedir. Küresel iklim değişikliğinin nedenleri olarak atmosfer (hava), biyosfer (canlılık), hidrosfer (su), litosfer (yer kabuğu) ve kriyosfer (buz tabakaları ve donmuş sular) olarak ifade edilebilir. Bu etkenler küresel iklim değişikliğinin nedenleri arasında sayılabilmektedir. Dünyada yaşanan küresel iklim değişikliklerinin hepsinin insanlardan kaynaklandığını söylemek mümkün olmaktadır.

Küresel iklim değişikliğinin oluşmasında en etkili olan faktör insan olarak bilinmektedir. İnsanların sadece günlük hayatında kullandıkları fosil yakıtların bile küresel iklim değişikliğini hızlandırıcı etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Endüstri ve toplu taşıma gibi alanlarda küresel iklim değişikliğine yol açan faktörler arasında sayılabilmektedir.

Küresel iklim değişikliğine sebep olan faktörlerden birisi de tarım yerine tercih edilen alternatifler olarak ifade edilebilir. Ağaçların kesilmesi ve toprakların ilaçlanması gibi eylemlerin de oldukça olumsuz etkiler oluşturduğunu söylemek mümkündür.

Sera gazlarının ise hem küresel iklim değişikliğine hem de küresel ısınmaya sebep olduğu bilinmektedir.

Küresel iklim değişikliği nedir ?
Küresel İklim Değişikliğinin Hayvanlar ve Bitkiler Üzerinde Etkileri ile Sonuçları Nelerdir?

Küresel iklim değişikliği elbette en fazla insanlar ve insanların hayatları üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Ancak küresel iklim değişikliğinin hayvanlar ve bitkiler üzerinde de olumsuz bir takım etkileri olduğunu söylemek mümkündür. Küresel iklim değişikliklerinin hayvanların doğal yaşamı üzerinde bir tahribata sebep olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle kutup bölgesinde yaşayan penguenler ele alındığı zaman buzulların erimesine bağlı olarak yaşam alanlarında kısıtlanma oluşacağını söylemek de mümkündür. İnsanların doğaya verdiği tüm zararlar sadece insanlara değil aynı zamanda hayvanlara ve bitkilere de olumsuz bir şekilde geri dönüşü olan zararlar olarak ifade edilmektedir. Küresel iklim değişikliği ekosisteme zarar vererek hayvanların ve bitkilerin yaşam şartlarını da kötü bir şekilde etkilemektedir.

Küresel iklim değişikliği ve nedenleri nelerdir?

Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak küresel ısınma ve küresel soğuma gibi problemlerin yaşanacağını söylemek mümkündür. Yaşanılacak olan kuraklıklar ve asit yağmurları da küresel iklim değişikliklerinin nedenleri arasında sayılabilmektedir. Hayvan nesli üzerinde oldukça yıkıcı etkilere sebep olabileceği söylenen küresel iklim değişikliği birçok canlı türünü de tehlikeye atmaktadır. Canlıların dünya üzerindeki yaşam alanlarına zarar vermek ve doğanın dengesini bozarak birçok neslin zarar görmesini sağlamak da küresel iklim değişikliğinin dünya da oluşturacağı sonuçlar arasında bulunmaktadır. Bu durumla ilgili olarak bilinçlendirici çalışmaların yapılması ise büyük önem taşımaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım