Kırk Yıl Anı Özeti  Halit Ziya Uşaklıgil

Kırk Yıl Anı Özeti  Halit Ziya Uşaklıgil

Realizm akımı ile eserlerini kaleme alır. Eser  bir otobiyografi özelliğide taşır.

Eserin türü: hatıra otobiyografi.

YAZAR: Halit Ziya Uşaklıgil

Kırk Yıl Anı Özeti  Halit Ziya Uşaklıgil
Kırk Yıl Anı Özeti  Halit Ziya Uşaklıgil

KONUSU

Yazar , altmış yaşlarındayken ömrünün ilk kırk yılını anlatır. Eser, sadece yazarın yetişme tarzı ve edebi hayatını değil ; Abdülhamit devri sanat ve edebiyat yaşamının da bir hikayesidir.Ayrıca Halit Ziya Uşaklıgil’in yaşamının ilk kırk yılı hafızasına dayanarak yazılmıştır.

Eserin kahramanları: Tevfik Fikret ,Mehmet Rauf geçer.

Kırk Yıl Anı Özeti  Halit Ziya Uşaklıgil
Kırk Yıl Anı Özeti  Halit Ziya Uşaklıgil

Kırk Yıl Anı Özeti

Halit Ziya Uşaklıgil elinde bulunan belgeleri bir yangında yok olmasından dolayı sadece hafızasına dayanarak ”Kırk Yıl ”ı  yazmıştır.Yazar bu eserleri sadece aklında kalanlar ile dile getirmiştir. Yayımlandığı zaman büyük ses getirmiştir. Yayımlandığında büyük bir edebi olay olarak değerlendirilmiştir. Eser üzerine çok fazla değerlendirme yazısı yazılmıştır.Abdülhamit devri sanat ve edebiyat yaşamının da bir hikayesidir. Yazar , eserinde öncüsü olduğu ve bu alanda da eser verdiği Serveti Fünun savunmasını da yapmıştır.Serveti Fünun özellikleri dile getirmiştir.Serveti Fünun önemini ortaya koymuştur.1865’te doğan, İkinci Meşrutiyet’in (1908) ilanına kadar geçen sürede, çocukluk ve gençlik çağlarını, aile ve okul ilişkilerini, edebiyat ve memuriyet hayatını bütün ayrıntılarıyla gözler önüne serer.Hayatını bu belgelerle açıklaya çalışmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım