Doğal kaynak nedir ? Doğal kaynaklar nelerdir? Doğal kaynaklar ne işe yarar?

Doğal kaynak nedir ? Doğal kaynaklar nelerdir? Doğal kaynaklar ne işe yarar?

Doğal kaynaklar, insan eylemlerinden bağımsız olarak (gezegen üzerinde) var olan kaynaklar olarak tanımlanabilir.

Doğal Kaynak Nedir ve Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Doğal kaynaklar, çevrede bulunan ve insanların müdahalesi olmadan geliştirilen kaynaklardır. Doğal kaynakların yaygın örnekleri arasında hava, güneş ışığı, Su, toprak, taş, bitkiler, hayvanlar ve fosil yakıtlar bulunur. Kullanılabilirliğe bağlı olarak iki tür doğal kaynak vardır. Bunlar;

Yenilenebilir doğal kaynaklar.

Yenilenemez doğal kaynaklardır.

Yenilenebilir Doğal Kaynaklar

Doğal kaynak nedir ? Doğal kaynaklar nelerdir? Doğal kaynaklar ne işe yarar?

Yenilenebilir kaynaklar, kullanıldıktan sonra tekrar üretilebilen kaynaklardır. Örneğin su, odun ve güneş ışığı yenilenebilir kaynaklara örnek olarak verilebilir.

Yenilenemez Doğal Kaynaklar

Yenilenemez olmaları nedeniyle bolluğu sınırlı olan ve gelecekte kullanılabilirliği tükenebilecek kaynaklara yenilenemez kaynaklar denir. Yenilenemez bir kaynak, doğal gaz gibi sık kullanımdan sonra tükenen ve bazen üretilmesi uzun zaman alan bir kaynaktır. Yenilenemeyen doğal kaynak örneklerinden biri de kömürdür. Kömür gibi, sınırlı sayıda doğal kaynak var, yani bir daha geri dönüştürülemez. Yenilenemeyen kaynakların çoğu geri dönüştürülemez ve bu nedenle doğal kaynakların korunmasında önemlidir. Çok yüksek talebi olan ancak daha az mevcudiyeti olan bazı doğal kaynaklar vardır.

En Önemli 5 Doğal Kaynak:

Hava: Temiz hava, tüm bitkilerin, hayvanların, insanların bu gezegende hayatta kalabilmesi için önemlidir. Bu nedenle hava kirliliğini azaltmak için önlemler alınması gerekmektedir.

Su: Dünyanın %70’i suyla kaplıdır ve bunun sadece %2’si tatlı sudur. Su kullanımını eğitmek ve düzenlemek için girişimlerde bulunulmalıdır.

Toprak: Toprak, çeşitli parçacıklardan ve besinlerden oluşur. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur.

Demir: Silikadan yapılır ve güçlü silahlar, ulaşım ve binalar inşa etmek için kullanılır.

Ormanlar: Nüfus arttıkça konut ve inşaat projelerine olan talep de artmaktadır. Ormanlar temiz hava sağlar ve dünyanın ekolojisini korur.

Doğal kaynak nedir ? Doğal kaynaklar nelerdir? Doğal kaynaklar ne işe yarar?

Doğal Kaynaklar Sınırsız mıdır?

Doğal kaynaklar sınırsız değildir. Yenilenemeyen doğal kaynaklar buna bir örnektir. Fosil yakıtlar; Kömür, doğalgaz ve Petrol gibi doğal kaynaklar bir gün bitebilir yani tükenebilir. Ölü bir organizmanın yakıta dönüşmesi milyonlarca yıl alır. Oluşma hızından çok daha hızlı tüketilirler. Fosil yakıtların aşırı yanması, sera gazı olan karbondioksiti açığa çıkardığı için hava kirliliğine neden olur.

Mineraller, orman ürünleri, su ve toprak, insanların enerji üretmek ve nesneleri kullanmak için kullandığı doğal kaynaklardan sadece birkaçıdır. Birkaç yıl veya on yıl içinde, belirli doğal kaynaklar çoğaltılabilir de ancak tüketime dikkat edilmediği taktirde, doğa katledildiğinde azalabilir.

Sürdürülebilirlik açısından geri dönüşüm, enerji ve doğal kaynaklardan da tasarruf sağlar. Malzemeleri birden fazla kullanarak doğal kaynakları koruyabiliriz. Geri dönüşüm, kağıt durumunda ağaç ve su tasarrufu sağlar. 17 adede kadar ağaç yetiştirmek, geri dönüştürülmüş stoktan bir tona kadar kağıt tasarrufu sağlar ve yüzde 50 daha az enerji kullanır.

Bu doğal kaynakları, endişe verici bir hızla tükendikleri için korumamız son derece önemlidir. Bunun dışında dolaylı olarak canlılara zarar veren çevre üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Ancak günlük hayatımızda bazı ipuçlarını takip edersek, bu doğal kaynakları koruyabiliriz. Örneğin;

Güneş ve rüzgar enerjisi gibi alternatif bir güç kaynağı kullanmak.

Toprak erozyonunu önlemek için daha fazla ağaç dikmek.

Petrol taşımak için boru hatları kullanmak,

Doğal kaynak nedir ? Doğal kaynaklar nelerdir? Doğal kaynaklar ne işe yarar?

Endüstriyel atık suları ve atıkları su kaynaklarına karışmadan önce arıtmak.

Yağmur suyu toplama sistemini eve dahil etmek,

Evde biyogaz kullanmak.

Geleneksel petrol bazlı yakıtlar yerine biyoyakıt kullanmak.

Atıkların geri dönüştürülmesini sağlamak,

Elektronik postaları kullanmak.

Enerji tasarruflu tüp lambalardan ve ampullerden yararlanmak.

Ürün rotasyonu yöntemini uygulamak.

Rezervuar inşa etmek önemlidir.

Tüm bunlar Doğal Kaynakları korumaya yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım