Derebeylik sistemi özellikleri nelerdir? 

Derebeylik sistemi özellikleri nelerdir? 

Feodalizm( Derebeylik )nedir?

Orta çağda bir yönetim sistemi olarak karşımıza çıkan derebeylik sistemi, diğer bir deyişle feodalizm şeklinde ifade edilmektedir. Toprak sahibi derebeyi olarak kabul edilmekte dolayısıyla da soyluların egemen kabul edildiği bir yönetim biçimidir. Siyasi yapısı piramite benzeyen derebeylik sisteminin en üst kısmını kral ya da imparator altında kendine bağlı soylular, en alt ve en geniş tabanını ise köylüler oluşturmaktadır.

DEREBEYLİK SİSTEMİ NEDİR?Feodal sistem ya da feodalite rejimi olarak da bilinen feodalizm Batı Avrupa’daki ekonomik, sosyal ve politik koşulları Orta Çağ’ın başlarında, beş ve on ikinci yy. arasındaki oldukça uzun bir zamanı kapsamaktadır. Feodalite uygulanmasına rağmen uzun bir zaman diliminden sonra adı konmuştur. Feodalizmin Fransızca karşılığı olan “feodalite” ülkeleri sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan etkileyen sistemdir. Tamamen toprağa dayalı olmakla birlikte halk sınıflara ayrılmıştır. Roma İmparatorluğu’nun karşılaşmış olduğu ekonomik bir bunalım sonrası ortaya çıkan Derebeylik sistemi hakkında bilgiler.

Derebeylik sistemi özellikleri nelerdir? 

DEREBEYLİK SİSTEMİ NEDİR?

Derebeylik sistemi Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından meydana gelse de, bu düzenin kurumsallaşması 9. Ve 10. yüzyıllara kadar devam etmiştir. Feodalizm, Lord veya Senyör olarak ifade edilen toprak sahibi bir derebeyin topraklarında köylüleri çalıştırarak onlara ufak bir pay vermesini ve geri kalanını kendisine almasına dayalı ekonomik sistemi ifade etmektir.

Avrupa’da ortalama 600 yıl boyu etkisini sürdürmüş olan derebeylik sistemi, Orta Çağ’da ikiye ayrılmış olan halkın yönetimidir. Şehirli ve köylü olarak ikiye ayrılan halk yönetiminde toprağın düzenlenmesi ve işleyişinin nasıl devam ettirileceği aynı zaman da kim tarafından yönetileceği konusunda derebeylik sistemi devreye girmiştir.

Köylü sınıfından olanlara serf adı veriliyor şehirli sınıfından olanlara ise burjuva adı verilmekteydi. Halk siyaset ve ticaretle ilgileniyor ve vergilerini ödemek kaydı ile geçimini sağlıyordu. Toprağın nasıl yönetileceğinin önemli olduğu derebeylik sisteminde toprağı yönetmekte olan derebeyin şato, arma ve bayrağı mevcuttu.

yönetmekte olan derebeyin şato, arma ve bayrağı mevcuttu.

DEREBEYLİK SİSTEMİ NEDİR?DEREBEYLİK SİSTEMİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Devletin ve yönetimin gücünü kaybettiği hatta çöktüğü bir dönemde feodalizm devreye girmiştir. Yani devletin ekonomik, siyasi ve politik yönden zayıfladığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ve Avrupa’nın kargaşa içinde kalması başta olmak üzere derebeylik sistemi birçok nedenden ötürü meydana gelmiştir. İşte genel hatları ile derebeylik sisteminin ortaya çıkışındaki etkenler:

Yasaların yerini, düzeni sağlamak adına ilahi ve toprağa dayalı askeriekonomik güçlerin alması

Barbar krallıkların ülkelerini çeşitli bölümlere ayırarak yönetmeleri

Krallıkların yıkılması ile mevcut birimleri idare etmekle görevli olan senyörlerin, topraklarını Norman ve Macar saldırılarına karşı, yalnızca kendi güçleri ile korumak mecburiyetinde kalmaları

Küçük toprak sahipleri ve yoksullar (Vassallar) güçlülerin (SenyörlerSüzerenler) korunması altına girmek durumunda kalmaları

DEREBEYLİK SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Toprakların mülkiyeti soyluların himayesi altına girmiştir.

Derebeylik yönetimi, IX yy’da Fransa’dan tüm Avrupa’ya yayılmış ve Orta Çağ boyu devam etmiştir.

DEREBEYLİK SİSTEMİ NEDİR?

Feodalite rejimi kurulduktan sonra Avrupa’nın siyasal birlik düzeni bozulmuş ve küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır.

Orta Çağ’da kapalı bir ekonomik politika izlenmiş ve bu bağlamda halk sermaye birikimi elde edememiştir.

Feodalite rejiminde, halk arasında eşitlik bulunmuyordu. Avrupa’da halk; rahipler, soylular, burjuvalar ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır. Bu sebepten dolayı Orta Çağ’da Avrupa’da sosyal adalet sağlanamamıştır.

DEREBEYLİK SİSTEMİ NASIL YIKILDI?

Feodalitenin yıkışmasına sebep olan pek çok gelişme olmakla birlikte sistemin yıkılmasının altında yatan en önemli olaylar şunlardır;

Ateşli silahların yaygın kullanması ile geniş surlarla çevrili malikânelerin güvenliğini tamamen kaybetmiş olması

DEREBEYLİKCoğrafi keşifler sonrası ticarette canlanma, şehirlerin ortaya çıkması ve insanların şehirlere göç etmesi

Haçlı seferlerinin yanı sıra lordların yaşamlarını veya ordularını kaybetmesi

Kralların ticaret yolu ile zenginliği artan burjuva sınıfı tarafından desteklenmesi ve böylece merkezi otoritenin güçlenerek güçlü merkezi ordular kurması gibi pek çok neden feodal sistemin gücünü kaybetmesine neden olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım