Coğrafya renklendirme yöntemi nedir? 

Coğrafya renklendirme yöntemi nedir? 

Coğrafya renklendirme yöntemi özellikleri nelerdir? Renklendirme yönteminde renkler nedir ? (coğrafya harita)

Fiziki haritalarda coğrafi alanların yükselti değerlerini göstermek için renklendirme yöntemi sıkça kullanılır. Genellikle renkler ise, deniz kıyısında koyu yeşil renkten başlar. Yükselti arttıkça sırası ile açık yeşil, sarı, turuncu, açık bir kahverengi ve koyu kahverenginin tonları kullanılır.

Renklendirme yönteminde tercih edilen renkler yer şekillerini göstermek için değil, yükselti basamaklarını belirlemek için de kullanılır. Fiziki haritalarda kalıcı olan karlar ve buzullar beyaz renk ile gösterilir. Göl, deniz gibi su bulunan bölgeler genellikle mavi ile gösterilir.

Coğrafya renklendirme yöntemi nedir? 

Renklendirme Yöntemi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Fiziki haritalarda coğrafi alanların yükselti değerlerini göstermek için Renklendirme Yöntemi kullanılır. Mavinin tonu arttıkça derinliğin de arttığı anlaşılır. Günümüzde en çok tercih edilen yöntem ise, renklendirme yöntemidir. Herhangi bir yerin haritası çizilirken arazi üzerindeki yükseltileri ve yer şekillerini kağıt üzerinde göstermek için bazı yöntemler kullanılır. Bu metotlar ise; Gölgelendirme metodu, kabartma metodu, izohips metodu, tarama metodu ve renklendirme metodudur. Bu metotlar içinde en sık kullanılanı ise, renklendirme yöntemidir.

Renklendirme yöntemi ise, gerçek arazide yer alan yükseltileri kağıt üzerinde göstermek için tercih edilen metotlardan biridir. Bu metotlar içerisinde en yaygın kullanılanı renklendirme metodudur. Renklendirme yöntemi, gerçek arazide bulunan yükseltileri kağıt üzerinde göstermek için tercih edilen metotlardan birisidir.

Coğrafya renklendirme yöntemi nedir? 

Renklendirme Yönteminde Renkler Neyi İfade Eder?

Haritası çizilen bölgede yer alan yükseltileri göstermek için farklı renkler kullanılır. Bu renklerin hepsi ise, farklı bir yükseltiyi ifade eder. Bu renkler ve renklerin ifade ettikleri yükselti basamakları ise şu şekildedir;

Arazideki 0 – 200 metre arasında bulunan yükseltileri göstermek için genellikle koyu yeşil renk tercih edilir.

200 – 500 metre arasında olan yükseltileri göstermek için ise daha çok açık yeşil renk kullanılır.

500 – 1000 metre arasında yer alan yükseltileri göstermek için sarı ve sarı tonları kullanılır.

1000 – 1500 metre arasında bulunan yükseltileri göstermek için turuncu ve turuncu tonları kullanılır.

Renklendirme yöntemi renkler neyi ifade eder

1500 metre ve daha yüksek olan bölgeleri göstermek için de genellikle kahverengi ve kahverengi tonları tercih edilir.

Bir bölgenin haritasında yeşil ve yeşil tonları daha çoksa o bölgede yer alan yükseltinin az olduğu anlaşılır. Türkiye’de yeşil ve yeşil tonlarının en fazla kullanıldığı bölge yükseltisi en az olan bölge ise Marmara bölgesidir.

Renklendirme Yöntemi

Renklendirme yöntemi ile çizilen fiziki haritalarda üzerinde her renk, belirli yükselti aralığını gösterir. Göller, denizler mavi renkle, derinlikler ise, mavinin koyulaşan tonları ile buzullar ise, her zaman beyaz renk ile gösterilir.

Renklendirme yöntemi sayesinde çizilmiş olan haritalarda yeşil renklerle gösterilen alanlar deniz seviyesine yakın olan alçak yerleri, kahverengi tonları ile gösterilen alanlar ise, daha çok yüksek arazileri gösterir.

Coğrafya renklendirme yöntemi nedir? 

Renklendirme yöntemi için kullanılan renklerin yer şekilleri ile aslında bir ilgisi yoktur. Örneğin; yeşil renklerle gösterilen bölgeler aslında deniz seviyesine daha yakın arazileri gösterir. Ovaları, ormanları ya da çayırları ise göstermez. Örneğin; Samsun’da bulunan Bafra Ovası yeşil renkle, Erzurum Ovası, Eskişehir Ovası sarı renkle ise, açık kahverengi ile gösterilir. Aynı zamanda Yıldız Dağları’nın sarı renkle, Erciyes Dağı’nın ise kahverengi ile gösterilmesi de renklerin sadece yükseltiyi gösterdiğini kanıtlar.

Renklendirme yöntemi ile çizilmiş olan coğrafi haritalar, genellikle coğrafya derslerinde sıkça gösteriliyor. Yükseltileri göstermeye yarayan bu renkler, konuların daha kolay anlaşılmasını sağlıyor. Aynı zamanda yüksekliklerin ilk bakışta daha kolay bir şekilde sınıflandırılmasına da yardımcı oluyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım