Çiçeksiz bitkiler nelerdir ? Çiçeksiz Bitkiler özellikleri nelerdir ve nasıl ürer?

Çiçeksiz bitkiler nelerdir ? Çiçeksiz Bitkiler özellikleri nelerdir ve nasıl ürer?

Çiçeksiz bitkiler besin üretir mi, solunum ve fotosentez yapar mı?

Çiçeksiz bitkiler, çiçeği ya da tohumu olmayan ve sporla çoğalan bitkilere verilen isimdir. Çiçeksiz bitkiler, aynı zamanda Cryptogamae olarak da adlandırılır. Cryptogamae ismi de Yunanca’dan gelir.

Çiçeksiz bitkiler için günümüzde thallophytes terimi de sıkça kullanılır. Bu terim, bodur boylu spor bitkiler demektir.

Çiçeksiz Bitkiler Nedir?

Çiçeksiz bitkiler, tohumu ve çiçeği olmayan bitkilere denir. Bu bitkiler ise, sporla çoğalır. Bu bitkiler, bodur boylu bitkiler anlamına da gelir. Çiçeksiz bitkiler anlamına gelen Cryptogamae kelimesinin tersi ise, çiçekli bitkiler ya da tohumlu bitkiler anlamına gelen Phanerogamae’dir. Phanerogamae kelimesi de Yunanca’dan gelir. Çiçeksiz bitkiler, kendi besinini kendisi karşılayan, fotosentez yapabilen, yaprakları ile besin ve solunum ihtiyaçlarını karşılayabilen bitki türleridir. Bu bitkiler, ülkemizde ve tüm dünyada oldukça yaygındır.

Çiçeksiz bitkiler nelerdir ? Çiçeksiz Bitkiler özellikleri nelerdir ve nasıl ürer?
Çiçeksiz bitkiler nelerdir ? Çiçeksiz Bitkiler özellikleri nelerdir ve nasıl ürer?

Çiçeksiz Bitkilerin Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Ürer?

Çiçeksiz bitkilerin çiçekleri ve tohumları bulunmaz. Aynı zamanda bu bitkiler sporla ürer. Bu özelliği sayesinde diğer bitkilerden ayrılır. Çiçeksiz bitkiler kendine has bazı özellikler taşır. Bu bitkilerin tohumları ya da herhangi bir çiçeği bulunmaz. Bu bitkilerde de yaprak olduğu için diğer bitkiler gibi fotosentez yapar. Çiçeksiz bitkilerin başlıca özellikleri ise şunlardır;

Çiçeksiz bitkiler, basit yapılıdır. Kök, yaprak su yosunu, gövdesi gelişmemiştir. Kara yosunu da biraz gelişmiştir. Eğrelti otunda tam olarak gelişmiştir.

Su yosunları ise, suda yaşar. Kara yosunları sudan karaya geçtikleri zaman nemli yerlerde yaşar. Eğrelti otları karada ve nemli yerlerde yaşarlar.

Su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otunda döl almaşı adı verilen üreme şekli görülür. Bu yosunlar da çiçeksiz bitkiler içinde yer alır.

Çiçeksiz Bitkiler Besin Üretir mi?

Çiçeksiz bitkilerde de yaprak bulunduğundan dolayı kendi besinlerini rahatlıkla üretebilirler. Bu bitkilerin yaprağının olması da fotosentez olayını rahatlıkla gerçekleştirebileceği anlamına gelir. Çiçeksiz bitkiler de besin üretebilir. Bu nedenle kendi besinlerini üretebilen bitkiler arasında yer alır. Çiçeksiz bitkiler, çiçekleri olmamasına rağmen yaprakları ile kendi besinlerini kendi üretebilir. Çiçeksiz bitkiler, kendine has bazı özelliklere sahiptir. Bu bitki çeşitleri, dünyada çok sayıda görülen bitkileri kapsar.

Çiçeksiz bitkiler nelerdir ?

 

Çiçeksiz Bitkiler Solunum ve Fotosentez Yapar mı?

Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki farklı gruba ayrılır. Çiçeksiz bitkiler, aslında en ilkel bitkilerdir. İlkel bitkiler, hayatta kalmak için çok az şeye ihtiyaç duyar. Çiçeksiz bitkiler, ilk bitki türleri arasında yer alır. Basit yapılı bitkiler şeklinde her yerde karşımıza çıkabilir. Çiçeksiz bitkilerin en bilinen türleri ise, işlemler, algler, yosunlar ve eğrelti otudur. Aynı zamanda fotosentetik özelliğe sahip olmayan cıvık mantar, mantar ve bakteriler de çiçeksiz bitkiler kategorisinde yer alır. Bu bitkiler, pek çok farklı alanda yetişir.

Çiçeksiz bitkiler ise, sporla çoğalan ve tohumu ya da çiçeği olmayan bitkilere verilen bir isimdir. Çiçeksiz bitkiler ise, Cryptogamae olarak da adlandırılır. Çiçeksiz bitkilerin de yaprakları olduğu için rahatlıkla kendi besinlerini kendileri tüketebilirler. Çiçeksiz bitkiler de fotosentez yapar. Bu bitkiler, kök, gövde ve yapraklardan oluşur. Bu bitkiler fotosentez yoluyla ile solunumlarını gerçekleştirirler. Çiçeksiz bitkiler, bodur bitkiler olarak da adlandırılır. Bu bitkiler, basit yapılı bitkiler olarak bilinir. Aynı zamanda bu bitkiler en ilkel ve en yaygın bitkiler arasında yer alır. Çiçeksiz bitkiler, çiçeği ya da tohumu bulunmayan bitki türleridir. Bu bitkilerin sadece yeşil yaprakları, kökleri ve gövdeleri bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım