Bitkilerin yaşam döngüsü nedir? Bitkilerin yaşam döngüsü evreleri ve aşamaları

Bitkilerin yaşam döngüsü nedir? Bitkilerin yaşam döngüsü evreleri ve aşamaları

Bitkilerin yaşam döngüsü evrenin yapısı içinde yer alan konulardan bir tanesi olmaktadır. Bu döngü çiçekli bitkilerin çiçek açması ile birlikte başlamaktadır. Ardından yeni bir bitkinin gelişimine kadar devam etmektedir. Biyolojik bakımdan incelenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Bitkilerin yaşam döngüsünün birbirini izleyen birden fazla adımı bünyesinde barındırmaktadır.

Bitkilerin yaşam döngüsü bir bitkinin tozlaşma süreci ile başlamaktadır. Yeni bir bitkinin oluşumu ile tamamlanmaktadır.

Bitkilerin yaşam döngüsü nedir? Bitkilerin yaşam döngüsü evreleri ve aşamaları

Bitkilerin Yaşam Döngüsü Nedir?

Evren içinde bitkilerin bir döllenme ve büyüme sistemi bulunmaktadır. Çiçekli bir bitkinin çiçek açması ile birlikte bu gelişim başlamaktadır. Bu bitkinin gelişimi ile hayat döngüsü devam etmektedir. Tohumlar görünüş olarak cansız varlıklar gibi düşünülmektedir. Ama yaşam döngüsü incelendiği zaman canlı bir organizma oldukları görülmektedir. Hareketsiz olan tohumlar uygun hava ve toprak şartlarında yaşam döngüsüne katılmaktadır.

Yaşam döngüsü birden fazla aşamadan oluşmaktadır. Bitkilerin yaşam döngüsü diğer canlılara benzemektedir. Doğum, gelişim ve ölüm olarak üç aşamada gerçekleşmektedir. Bitkilerin büyümesi tohumlu bitkiler üzerinden olmaktadır. Gelişim aşamasında bitkiler iç ve dış etmenlerden etkilenmektedir. Bitkiler kökleri ile toprağa bağlı canlılardır. Yaşam döngüsünü ise tozlaşma yöntemi ile başlatmaktadırlar.

Bitkilerde ilk olarak tozlaşma görülmektedir. Bu yaşam döngüsünün ilk adımı olmaktadır. Tohumlu bitkilerde tozlaşma sonrası döllenme olayı yaşanmaktadır. Erkek organlarda bulunan polen kesecikleri ile gelişen polenler dişi organın stigması ile buluşur. Bu şekilde polen tüpü oluşmaktadır. Polen tüpü belli bir yol boyunca ilerlemektedir. Stilus denilen bu bölgesel ilerleme ile sperm ile yumurta buluşmaktadır. Bu aşamadan sonra döllenme meydana gelir.

Döllenme ve zigot evresi sonrası embriyo yapısı meydana gelmektedir. Bu oluşan yeni yapı tohum ve meyveyi oluşturmaktadır. Bitkilerin yaşam döngüsü içinde büyüme geri dönüşümü olmayan bir süreçtir. Büyüme ile bitkide genişleme ve çoğalma görülmektedir. Meyve ve tohum oluşumu sonrasında çimlenme olayı görülmektedir. Bu şekilde yaşam döngüsü devam etmektedir. Çimlenme sonrası genç bitki ortaya çıkmaktadır.

Bitkilerin Yaşam Döngüsü Evreleri

Çiçekli bitkilerin yaşam döngüsünün belli bir sistematiği bulunmaktadır. Hareketsiz görülen tohumların uygun ortamlarda nasıl değişime uğradığını en iyi şekilde bu döngü anlatmaktadır. Çiçekli bitkinin çiçek açması aşamasından yeni bitkiye dönüşme aşamasına kadar geçen kısma yaşam döngüsü denmektedir. Yaşam döngüsü evreleri şunlardır;

Tohum: Tohum ilk bakışta uykuda görünmektedir. Ama uygun oranda sıcaklı ve nem ile karşılaşırsa yaşam döngüsü devreye girmektedir. Tohum kabuğunu kırarak yaşam döngüsünü başlatır.

Çimlenme: Bu aşama tohumun filizlenme aşaması olarak tanımlanmaktadır. Kök toprak ile bütünleşerek filiz halinde büyümeye başlamaktadır.

Yetişkin Bitki: Üçüncü evrede filizlenen bitki büyümeye ve kendi besinini yaratmaya başlamaktadır.

Yeni Tohum: Bu döngü hiç durmadan devam etmektedir. Bitki kendi tohumlarını üretmektedir. Tıpkı evrenin diğer canlıları gibi yaşamdan çekilmektedir.

Bitkilerin yaşam döngüsü nedir? Bitkilerin yaşam döngüsü evreleri ve aşamaları
Bitkilerin Yaşam Döngüsü Aşamaları

Bitkinin çiçek açması ile başlayan döngü yeni bir çiçek oluşturarak ölümüne kadar aralıksız devam etmektedir. Aşamaları tozlaşma, döllenme, zigot oluşumu, embriyo oluşumu, tohum oluşumu, çimlenme ve bitki oluşumu olarak tanımlanmaktadır.

Çiçekli bir bitkinin çiçek açmasından yeni bir bitkinin oluşup gelişmesine kadar olan olaylar dizisine bitkinin hayat döngüsü denir. Tozlaşma ile başlayan bu süreci, döllenme, zigot oluşumu, embriyo oluşumu, tohum oluşumu, meyve oluşumu, çimlenme, büyüme ve gelişme takip eder. Tüm bitkiler için bu döngü aynı sistemde devam etmektedir. Yaşamın dengesi içinde dünya kendi sistemi kurmuştur. Bu dengenin bir şekilde sekteye uğraması tüm bitki ve tohum sistemine zarar vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım