Arkhelaos Kimdir?Neler Yaptı?

Arkhelaos kimdir?Neler Yaptı?

Doğum tarihi:-

Muhtemelen Atina’lıdır. Anaksagoras’ın öğrencisi olmuş, pek çok yönlerden onun öğretisini izlemiştir.Doğa felsefe­sini Atina’ya ilk getiren kişi olduğu söylenir. Diogenes Laertios onun için şöyle yazar:”Güzel ve doğru kavramlarıyla yasalar üzerinde düşünceler üretmişti.Bu kavramları ondan alan Sokrates bunları alabildiğine geliştirdiği için ahlak felsefesinin kurucusu sayılmıştır.”

Arkhelaos Kimdir?Neler Yaptı?

Arkhelaos’un Yaşamı

Arkhelaos Kimdir?Neler Yaptı?

Arkhelaos Hayatı

Arkhelaos:  MÖ 399. MÖ 413-399 arasında hüküm sürmüş Makedonya kralı.

Akrabalarını öldürerek tahtı zorla ele geçirdi.Yetenekli bir kraldı.Kom­şuları ile barışı sürdürmeye çabaladı, imar faaliyetlerinde bulunup refahı art­tırıcı düzenlemeler yaptı. Euripides ve Agathon’un da aralarında bulundu­ğu pek çok sanatçıyı Pella ’daki sarayında ağırladı.

Arkhelaos'un Kariyeri nelerdir
Arkhelaos’un Hayatı

Arkhelaos:  MS 17. MÖ 36-MS 17 arasında hüküm sürmüş son Kapadokya kralı oldu.

VI.Mithradates’in başarılı komutanlarından Arkhelaos’un toru­nu idi.Marcus Antonius  tarafından bu makama getirilmiş, Octavianus ile giriştiği mücadelede onu desteklemiştir. Buna rağmen Octavianus’un impara­tor olmasından sonra yerini korumuştur. İkinci Roma imparatoru Tiberius ile arası iyi gitmedi.

Arkhelaos Hayatı

Nitekim Arkhelaos’un ölümünden sonra ülkesi Roma top­raklarına katıldı ve Provincia Cappadocia adıyla eyalet yapıldı. Büyük İskender’in ele geçirdiği toprakların listesini yapan bir eser yazmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web Tasarım