Aristoksenos kimdir?Hayatı Ve Müzik Anlayışı Nasıldır?

Aristoksenos kimdir?Hayatı Ve Müzik Anlayışı Nasıldır?

Aristoksenos kimdir?

Aristoksenos:  MÖ 4. yy. Tarentum’lu filozof, biyografi yazarı ve tarihçi.

Daha çok müzik üzerine çalışmalarıyla tanınır.

Bu alanda çalıştığı bilinen en eski araştırmacıdır.

Aristoksenos’un Hayatı

Babasından müzik konusunda oldukça iyi bir eğitim aldı. Daha sonra Atina’da Pythagorasçı Ksenophilus’un öğrencisi oldu, Aristoteles’in okuluna katıldı.

Pythagoras’ın müzik öğretisinden yararlanarak müzikle felsefe arasında bir konu, yöntem özdeşliğinin bulunduğunu savundu, ahlak felsefesi ile ilgilendi.

Özellikle harmoni konusunda antik çağ boyunca bir otorite olarak kalmıştır.

Aristoksenos kimdir?Hayatı Ve Müzik Anlayışı Nasıldır?
Aristoksenos’un Yaşamı

Aristoksenos kimdir?Hayatı Ve Müzik Anlayışı Nasıldır?

Aristoksenos’un Müzik ve Bilim Anlayışı

Bu çalışmada Tarentumlu Aristoksenosun Armoni Öğeleri risâlesi üzerinden müzikbilim tarihindeki önemi tartışılacaktır. Müzik teorisi tarihinde Pisagor ekolünün ardından ele alınan Aristoksenos hakkında genellikle Pisagorcuların sayısal-matematiksel yöntemlerine, duyu ve deneyimi önplanda tutarak karşılık verdiği anlatılır. Felsefe tarihi anlatımındaki Platon-Aristoteles kutuplaştırmasıyla benzerlikler taşıyan bu genelleme şekli, açık olmamakla birlikte hem bazı kusurlar içermektedir.

Aristoksenosun çalışmasının sistematik ve kavramsal boyutunun müzik teorisine sağladığı düşünsel katkıyı görmezden gelmeye sebep olmaktadır. Çalışmanın amacı, Armoni Öğeleri risâlesinin detaylı bir incelemesi olmamakla birlikte, Aristoksenos hakkındaki bu eksik anlaşılmaların giderilmesi adınadır.

Aristoksenos Neler Yaptı Neleri Başardı
Aristoksenos’un Hayatı

Bu amaç doğrultusunda öncelikle Aristoksenosun yaşadığı dönemdeki kuramsal müzik çalışmaları özetlenecek, ertesinde de üzerinde büyük etkisi bulunan hocası Aristotelesin müzik teorisine bakış açısı, bilimsel yöntemi ve Aristoksenosun Armoni Öğeleri risalesinin plan ve yöntem açısından Aristoteles ile gösterdiği paralellikler ele alınacaktır. Son bölümde üç kitap halinde bulunan risâlenin ana hatları gözden geçirildikten sonra kitaplar içinde kullanılan dynameis ve ton gibi bazı önemli kavramsal ifadeler tartışılacaktır. Bu çerçevede yeniden değerlendirildiğinde, Aristoksenosun müzik-bilim anlayışının empirikten ziyade teorik olduğu görülecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web Tasarım