Ahmet Rasim Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Ahmet Rasim Kimdir? Eserleri Nelerdir? 

Doğum tarihi: 1864, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 21 Eylül 1932, Heybeliada

Ahmet Rasim, 1865 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Menteşeoğulları’ndan Kıbrıslı Bahaeddin Efendinin oğludur.Babası kendisi doğmadan önce ailesini terk ettiği için Annesi Nevbahar Hanım onu tek başına yetiştirmiştir.

Ahmet Rasim Kimdir?

1875 yılında başladığı Darüşşafaka’da edebiyatla tanıştı.Bu okulda bestekar Mehmet Zekai Dede’den müzik dersleri de aldı.Kendi çabası ile Fransızca öğrenen Ahmet Rasim, eğitimini 1883 yılında birincilikle bitirdi.

Ahmet Rasim Kimdir? Eserleri Nelerdir?
Ahmet Rasim Kimdir?

Memuriyet hayatını benimseyen ve hayatını yazar olarak kazanmak isteyen Ahmet Rasim’in ilk yazısı Ahmet Mithat Efendi’nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlandı.Bu “Yolcu” başlıklı bir tercüme yazı idi.

Ardından dönemin ünlü gazetecisi Baba Tahir vasıtası ile Ceride-i Havadis’te fenni konularla ilgili yazı ve tercümeler yayımlamaya başladı.

Ahmet Rasim hakkında bilgi
Ahmet Rasim’in Yaşamı

Yayın hayatına 1891 yılında başlayan Servet-i Fünun dergisinde fen konularındaki yazılarının yanında, tefrik halinde romanlarını da çıkarma imkanı buldu.Leyal-i Izdırap, Meşak-ı Hayat ve Afife burada yayınlandı.

1908 yılında Hüseyin Rahmi ile birlikte 27 sayı süren “Boşboğaz ile Güllabi” adlı bir mizah gazetesi çıkaran Ahmet Rasim, gazeteciliği Malumat, Sabah, Sebat, Güneş, Maarif, Resimli Gazete, Mecmuai, Ebüzziya, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Resimli Ay, İkdam, Boşboğaz, Basiret, Tasvir-i Efkar, Vakit, Akşam, cumhuriyet gazete ve dergilerindeki yazılarıyla sürdürdü.

1898 yılında Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Suriye gezisi sırasında Malumat gazetesi tarafından Suriye’ye, 1916 yılında da Sabah Gazetesince harp muhabiri olarak Romanya cephesine gönderildi.

Ahmet Rasim, müzik alanında da eserler vermiştir.Besteleri de kendisine ait olan pek çok şarkı sözü yazmıştır.

1927 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in referansıyla İstanbul Milletvekili oldu ve TBMM’nin üçüncü ve dördüncü dönemlerinde milletvekilliği yaptı.Ancak sağlık sorunları nedeni ile meclis oturumlarına dahi katılmadı. 1932 yılında Heybeliada’daki evinde hayatını kaybetti ve Heybeliada’daki Abbaspaşa Mezarlığına defnedildi.

Ahmet Rasim'in

Ahmet Rasim, tarafından kaleme alınan son kitap ise ” Şehir Mektupları” Oğlak Yayıncılık tarafından okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Rasim’in Eserleri:

Roman-Öykü

İlk Sevgili (1890)

Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1891)

Güzel Eleni (1891)

Mesakk-ı Hayat (1891)

Leyâl-i Izdırap (1891)

Mehalik-i Hayat (1891)

Endişe-i Hayat (1891)

Meyl-i Dil (1891)

Tecârib-i Hayat (1891)

Afife (1892)

Mektep Arkadaşım (1893)

Tecrübesiz Aşk (1893)

Numune-i Hayal (1893)

Biçare Genç (1894)

Gam-ı Hicran (1896)

Sevda-yı Sermedî (1895)

Asker Oglu (1897)

Nâkâm (1897)

Ülfet (ikinci basılışı “Hamamcı Ülfet” adıyladır) (1898)

Belki Ben Aldanıyorum (1909)

İki Güzel Günahkâr (1922)

İki Günahsız Sevda (1923)

Hatıra

Gecelerim (Daha sonra “Ömr-i Edebî III”te yer almıştır) (1894)

Ömr-i Edebi (4 cilt Anı, 1897-1900)

Eski Maceralardan Fuhş-i Atik, 2 c. (1922)

Muharrir, Şair, Edip (1924)

Falaka (1927)

Mensur Şiirleri

O Çehre (1893)

Kitabe-i Gam, 3 c., (1897)

Fıkra- Makale

Külliyat-ı Say ü Tahrir: Makalât ve Musahabat, 2 c. (1909)

Külliyat-ı Say ü Tahrir: Menakıb-ı İslâm, 2 c. (1909-10)

Şehir Mektupları, 4 c. (1912-1913)

Tarih ve Muharrir (1913)

Cidd ü Mizah (1920)

Eşkâl-i Zaman (1918)

Gülüp Ağladıklarım (1924)

Muharrir Bu Ya (1926)

Tarih

Arapların Terakkiyat-ı Medeniyesi, 2 cilt (1888)

Tarih-i Muhtasar-ı Beşer (1887)

Eski Romalılar 3 cilt (1887-1889)

Terakkiyat-ı İlmiye ve Medeniye (1887)

Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, 4 cilt (1910-1912)

İki Hatırat, Üç Şahsiyet (1916)

İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye, 2 cilt (1924)

Seyahat

Romanya Mektupları (1917)

Monografi

Matbuat Tarihine Medhal: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi (1927)

Tercüme

Edebiyat-ı Garbiyeden Bir Nebze (1886)

Cümel-i Hikemiye-i Ecnebiye (1886)

Cizvit Tarihi (1887)

Ezhâr-ı Tarihiye (1887)

Ürani (1891)

İki Damla Gözyaşı (1894)

Mathilde Laroche (1894)

La Dame aux Camelias (1895)

Karpat Dağlarında (1896)

Mızıkacı Yanko ve Kamyonka (1899)

Neşide-i Ruh (1899)

Ohlan Karısı (1900)

Kaptan Jipson (1902)

Madam Hardiber (1903)

Asya Kumsallarında (1904)

Okul Kitapları

Yeni Usul Sarf-ı Farisî (1888)

Küçük Tarih-i İslâm (1889)

Küçük Tarih-i Osmanî, 2 cilt (1889)

Yeni Usul Muallim-i Sarf, 3 cilt (1889)

Osmanlı Tarihi (1890)

Hesab-ı Tedricî (1890)

İmlâ-yı Osmanî (1890)

Müptedi (Sadece adı biliniyor)

Hesap Kitabı, 2 cilt (1893)

Sarf-ı İptidaî (1894)

Küçük Hıfzıssıhha (1894)

Amelî ve Nazarî Talim-i Lisan-ı Osmanî (1895)

Elifba (1903)

Elifbadan Sonra (1903)

Yeni Usul Muhtasar Sarf-ı Türkî (1907)

Resimli Küçük Tarih-i Osmanî (1913)

Yeni Sarf Dersleri II (1924)

Doğru Usul-ı Kıraat III (1927)

Diğer Eserleri

Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı Beşeriyeden Fonograf (1885)

Elektrikiyet-i Sakine (1885)

Cümel-i Hikemiye-i Osmaniye (1886)

Elektrik (1887)

Teşekkül-i Cihan Hakkında Fikr-i İcmalî (1887)

Garaib-i Âdat-ı Akvam (1887)

Hazine-i Mekâtip yahut Mükemmel Münşeat (1889)

Ömr-i Edebî, 4 cilt (1897-1900)

Hanım (1910)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web Tasarım