Biyolojide Organizasyon Nedir?

Biyolojide Organizasyon Nedir?

Biyolojide organizasyon, tek hücreli canlılarda hücrelerin farklı kısımlarının farklı görev üstlenmesiyle, çok hücreleri canlılarda ise belirli görevler için özelleşmiş hücreler dokuları, dokular organları, organları sistemleri ve sistemler de organizmayı oluşturarak tamamlanır.

Biyolojide Organizasyon Nedir, Nasıl Tanımlanır?

Organizasyon her alanda farklı anlamlara gelen ve farklı şekillerde tanımlanan bir tanımdır. Biyolojide organizasyonun ne olduğu da sık sık araştırılan konular arasındadır.Biyolojide organizasyon tek hücreli canlılarda ve çok hücreli canlılarda farklı şekillerde tanımlanır.

Tek hücreli canlılarda organizasyon hücrelerin farklı kısımlarının farklı görevleri yerine getirmesi demektir.Çok hücreli canlılarda ise organizasyon belirli görevler için özelleşmiş olan hücreler ile meydana gelir.Çok hücreli canlılarda hücreler dokuları oluşturur, dokular organları, organlar sistemleri ve sistemler de organizmayı oluşturarak organizasyonu oluşturur.

Organizasyon Nasıl Olur?

Organizasyon olması için hücreler içinde bir görev dağılımının olması ve her hücrenin kendi görevini yerine getiriyor olması gerekir.Tek hücreli canlılarda her hücrenin farklı görevi vardır ve bu görevleri her hücre kendisi yerine getirir. Çok hücreli canlılarda ise her hücre birbirini oluşturur ve sonucunda da bir organizasyon meydana gelir.


Web Tasarım