Bitki Ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bitki Ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bitki Ve Hayvan Hücresi Arasındaki Ortak Ve Benzer Özellikler

Hücre yaşamın temel birimidir. Tüm yaşam aktiviteleri hücreler tarafından gerçekleştirilir. Organizmalar, içinde bulunan hücre sayısına göre sınıflandırılır.

Tek hücreli organizmalar tek hücrelidir, çok hücreli organizmalar ise çok sayıda hücreye sahiptir.

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tek hücreli organizmaların dünyadaki en eski yaşam biçimlerinden biri olduğuna inanılmaktadır. Sonunda, çağlar boyunca bu tek hücreli yaşam formlarından daha karmaşık çok hücreli organizmalar gelişti. Çok hücreli organizmalar, tek hücreli organizmaların tipik olarak yoksun olduğu karmaşık hücre organellerine sahip özel hücrelere sahiptir.

Bir ekosistemde bitkiler üretici rolüne sahipken, hayvanlar tüketici rolünü üstlenmiştir. Bu nedenle günlük aktiviteleri ve işlevleri değişir, hücre yapıları da değişir. Bitki ve hayvanlarda hücre yapısı ve organeller farklılık gösterir ve öncelikle işlevlerine göre sınıflandırılırlar. Bitkiler ve hayvanlar arasındaki farklılığın, yapılarının ve fonksiyonlarının farklı olmasının nedeni hücre kompozisyonlarındaki farklılıktır.

Bitki Ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?
Bitki Ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Her hücre organelinin gerçekleştirmesi gereken belirli bir işlevi vardır. Hücre organellerinden bazıları hem bitki hücresinde hem de hayvan hücresinde bulunurken, diğerleri sadece birine özgüdür. Dünyanın yüksek organizmalarının çoğu, tüm bitki ve hayvanlar da dahil olmak üzere ökaryotlardır. Bu nedenle, bu hücreler tipik olarak ökaryotlarla ilişkili bazı benzerlikleri paylaşır.

Örneğin, tüm ökaryotik hücreler bir çekirdek, plazma zarı, sitoplazma, peroksizomlar, mitokondri, ribozomlar ve diğer hücre organellerinden oluşur. Hem bitki hem de hayvan hücreleri, her ikisi de ökaryot olduğundan, birkaç ortak hücre organelini paylaşır. Tüm bu organellerin işlevlerinin çok benzer olduğu söylenir. Bununla birlikte, bitki ve hayvan hücreleri arasındaki büyük farklılıklar, her bir hücrenin işlevlerindeki farkı önemli ölçüde yansıtır.

Bitki Ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?
Bitki Ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hayvan hücreleri, bir bitki hücresinde tamamen bulunmayan lizozomlar ve sentrozomlardan oluşur. Bitki hücreleri, hacmin çoğunu kaplayan ve hücreyi büyüten büyük bir merkezi vakuol içerir. Bu vakuol genellikle hayvan hücresinde yoktur. Bir Bitki Hücresi kare veya dikdörtgen bir şekle sahipken hayvan hücreleri düzensiz veya yuvarlak bir şekle sahiptir.Bitki hücrelerinde, hayvan hücrelerinde bulunmayan bir hücre duvarı ve plastidler bulunur.

Merkezi vakuol, bitki hücresine yapısal destek sağlar. Kloroplastlar, bir bitki hücresinde fotosentez yapmaktan sorumludur. Vakuol, atık materyali bir bitki hücresinde depolar. Ayrıca, büyüyen bitkilere uygun destek ve yapı sağlamaya yardımcı olan bir bitki hücresinde uygun basıncı korur.

Bitki Hücresi ve Hayvan Hücresinde Hem Farklar Hem de Benzerlikler Nelerdir?

Bitki ve hayvan hücrelerindeki hem benzerlikleri hem de farklılıkları anlamak için genel özellikler karşılaştırılabilir;

Bitki Hücresi

Hücre Şekli: Kare veya dikdörtgen şeklinde,

Hücre çeperi: Mevcut,

Plazma/Hücre Zarı: Mevcut,

Endoplazmik retikulum: Mevcut,

Çekirdek: Mevcut ve hücrenin bir tarafında yatıyor,

Lizozomlar: Bulunur ama çok nadir,

Sentrozomlar: Yoktur,

Golgi Aparatı: Mevcut,

Sitoplazma: Mevcut,

Ribozomlar: Mevcut,

Plastitler: Mevcut,

Kofullar: Birkaç büyük veya tek, merkezi konumlu vakuol,

Kirpikler: Yoktu,

Mitokondri: Mevcut ama sayıca daha azdır,

Beslenme Şekli: Öncelikle ototrofikdir.

Hayvan Hücresi

Hücre Şekli: Düzensiz veya yuvarlak şekil,

Hücre çeperi: Yoktur,

Plazma/Hücre Zarı: Mevcut,

Endoplazmik retikulum: Mevcut,

Çekirdek: Mevcut ve hücrenin merkezinde yatıyor,

Lizozomlar: Mevcut,

Sentrozomlar: Mevcut,

Golgi Aparatı: Mevcut,

Sitoplazma: Mevcut,

Ribozomlar: Mevcut,

Plastitler: Yoktur,

Kofullar: Genellikle küçük ve çok sayıda,

Kirpikler: Hayvan hücrelerinin çoğunda bulunur,

Mitokondri: Mevcut ve çok sayıda,

Beslenme Şekli: heterotrofiktir.

Hem bitki hem de hayvan hücreleri, endoplazmik retikulum, mitokondri, çekirdek, Golgi aygıtı, peroksizomlar, lizozomlar gibi zara bağlı organelleri içerir. Ayrıca sitoskeletal elementler ve sitozol gibi benzer zarlara sahiptirler. Bitki hücresi hayvan hücresinden daha büyük olabilir. Hayvan hücresinin normal aralığı yaklaşık 10 – 30 mikrometre arasında, bitki hücresininki ise 10 – 100 mikrometre arasında değişir.


Web Tasarım